– Vi skal nå oppsummere innspillene fra alle de bydelsvise møtene, sier Warloe.

– Til sammen har vi mottatt investeringsforslag for til sammen tre milliarder kroner for de neste ti årene. Denne summen er tre ganger større enn hva vi har mulighet til å innfri.

Ja vel, herr byråd

I en lederartikkel for noen uker siden sammenlignet vi byråd Warloe med rollefiguren Jim Hacker i den populære 80-tallserien «Javel, herr statsråd», etter at han ikke ville kommentere Åsane ishockeyklubb sitt ønske om å få omdefinert den ledige idrettstomten bak Vestlandshallen fra det nåværende formålet «idrett fotball» til «idrett ishall».

– Det hevdes at «Javel, herr statsråd» er en lærebok i hvordan politiske prosesser foregår?

– Dersom idrettsplanen skulle vært gjennom samme prosess som i den serien, kunne vi sett langt etter de fleste prosjektene som er spilt inn der.

– Kjenner du deg igjen i rollefiguren Jim Hacker?

– Ikke for min egen del. Jeg er opptatt av å jobbe grundig og seriøst med saker og planer, og liker ikke sånne lettvinte utspill.

Seimsmyrane

– Hva mener du?

– Jeg tenker spesielt på når jeg blir utfordret til å ta stilling til konkrete prosjekter før vi har lagt planer. Det blir for enkelt. Som ansvarlig byråd har jeg svært mange hensyn å ta, og ønsker ikke å forskottere noe før idrettsplanen er ferdigbehandlet.

– Gjør du ikke det i Arna?

– Jeg regner med at du mener prosjektet vårt på Seimsmyrane. Det ble igangsatt før min tid, og er det siste store prosjektet som skal avklares før idrettsplanen foreligger ved årsskiftet. Prosjektet mangler 25 millioner kroner, og det handler nå om å finne den beste løsningen på et økonomisk problem.

Gratislunsjer

– Åsane ishockeyklubb sier at de selv kan finansiere byggingen av en fremtidig ishall. Hva er det da som stopper deg fra å omdefinere grustomten bak Vestlandshallen til formålet?

– Jeg har vært så lenge i politikken at jeg vet at det ikke finne gratislunsjer. Planen vi nå lager skal gjelde for hele Bergen i de neste ti årene. Bergen kommune kommer til å være den største bidragsyteren i alle investeringer som gjøres der. Da kan vi ikke gå ut nå og love ishall under forutsetning av at vi skal slippe unna finansieringen av denne. Har vi sagt A, så sier vi også B.

– Er det nok med de tre eksisterende isanleggene i Bergen?

– Det jeg ser, er at isidrettene har hatt en sterk vekst. Det er et faktum, og et godt argument for flere isanlegg.

Ishall i Åsane

Den økende interessen for isidrett har gjort at det er kommet flere planer om ishaller på byrådens bord.

– Samtidig må vi ta vare på de anleggene vi allerede har, sier han.

– Belegget på Slåtthaug er formidabelt, og det er nå snakk om å bygge tak over banen.

Iskanten i Loddefjord er også svært populær, mens Bergenshallen ifølge byråden er begynt å bli gammel og trenger opprusting.

– Ishockeyforbundet sier at en befolkning på 20.000 vil fylle en ishall fra morgen til kveld. I Åsane er vi dobbelt så mange mennesker?

– Det er et godt argument, og som jeg sa – det er mye som taler for ishall i Åsane.

Saksbehandler eller byråd?

– Det er svært positivt at byråden ser verdien i isidrettene, sier Svein-Ivar Lillehaug, som ikke tror byråden innser behovet for ishall i Åsane.

– I Åsane handler det om noe langt mer enn å dekke idrettenes behov, sier han, og minner om at barn og skoler i de nordlige bydeler i dag er avskåret fra å ta del i de aktiviteter som tilbys gjennom Bergens tre isanlegg på den andre siden av byen.

– Med slike klare skjevfordelinger blir det feil av byråden å redusere seg selv til en saksbehandler for idretten, sier han, og legger til at idealistisk arbeid utføres med langt større glede når en har politikerne med seg enn når en har dem mot seg.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Trenger Åsane en ishocheyhall? Si din mening.

JA VEL, HERR BYRÅD: - Planen vi nå lager skal gjelde for hele Bergen i de neste ti årene, sier Henning Warloe, som ikke ønsker å ta stilling til konkrete prosjekter før idrettsplanen foreligger ved årsskiftet.
Magne Fonn Hafskor
TRENGER TOMT: - En ishall i Åsane er mer enn et idrettsanlegg, sier Svein-Ivar Lillehaug, som mener dette er noe byrådet snart må forstå.
Magne Fonn Hafskor
ISIDRETT I VINDEN: - Jeg ser at det er mange nye og individuelle idretter som fenger nå, sier Henning Warloe. - Kampsport, klatring, trial, isidretter, kajakk, skating, snowboard seiler opp, mens mer tradisjonelle idretter sliter med rekrutteringen.
Magne Fonn Hafskor