I disse dager sender Bergen kommune svar til de 3000 som de siste tre ukene har sendt kravbrev til kommunen.

— Vi har aldri før opplevd å få så mange brev om en enkelt sak. Det har vært litt av en jobb å registrere alle brevene, sier byråd Nils Arild Johnsen, som skryter av den ekstrainnsatsen Etter at Bergens Tidende la kravbrevet ut på nettet har flere tusen bergensere sendt inn kravbrev, for å hindre at kommunen gjør gjeldende foreldelse på kravet.

— Vi kan garantere at alle de som eventuelt har penger til gode skal bli behandlet likt, lover Johnsen.

Men før det kan gå ut melding om størrelsen på det beløpet som skal tilbakebetales, må bystyret fatte et endelig vedtak i saken. Foreløpig er det verken enighet om hvor mye penger som er krev for mye, om innkrevingen har vært ulovlig, og om det skal betales penger tilbake.

Flere ulike utredninger har kommet til forskjellige svar både når det gjelder beløpets størrelse, og om tilbakebetaling. Komite for finans og næring skal behandle saken på sitt møte onsdag. Dersom komiteen klarer å sluttbehandle saken, vil det foreligge endelig vedtak i bystyret allerede 24. mars.

Men det er på ingen måte sikkert at komiteen klarer å gjøre seg ferdig i morgen.

Arbeidsgruppen som forbereder saken til komiteen har et møte i dag. Da kan alle brikker falle på plass. Men møtet kan og ende opp med at det avholdes en stor høring om saken, eller at man beslutter å prøve saken for retten. Da med utgangspunkt i den forliksklagen tingrettsdommer Gunnar Torkildsen har fått henvist til tingretten.

Det står om svært mye penger. I verste fall kan kommunen risikere å måtte betale over en halv milliard kroner tilbake. Det vil i tilfelle rammet det tjenestetilbudet kommunen gir til sine innbygger.

Nils Arild Johnsen mener det ikke har vært nødvendig å sende inn kravbrevet.

— Jeg har hele tiden ment at alle bør likebehandles. Det har derfor ikke vært nødvendig med et kravbrev, og det er heller ikke nødvendig å sende forliksklage. Alle blir behandlet likt, sier Johnsen.

Les også:

Svarbrev fra Bergen kommune

3000 BREV: Birte Young (t.h.) og Ingeborg Gullbrå har hatt ansvaret for å registerere alle brevene. (Foto: Eirik Brekke)