Forklaring: Skriv L, K og S for alderen til Lars, Kari og Stian i år. De gitte

opplysningene kan skrives L = 2K, S = 3K og S − 5 = 2(L − 5) = 2L − 10. Om vi setter inn L og S fra de to første opplysningene i den tredje får

vi 3K − 5 = 4K − 10, som har løsning K = 5. Summen av aldrene er

K + 2K + 3K = 6K = 30 år