Årlig blir 100.000 gravide kvinner rammet av svangerskapsforgiftning. Høyt blodtrykk, eggehvite i urinen og for tidlige fødsler er konsekvensen.

Nå har forskere ved Medisinsk fødselsregister funnet nye sterke holdepunkter for at svangerskapsforgiftning er arvelig.

— En pike født etter svangerskapsforgiftning har dobbelt så stor risiko for selv å få svangerskapsforgiftning. Mens partneren til en gutt født etter svangerskapsforgiftning har halvannen gang så stor risiko, sier Lorentz M. Irgens ved Medisinsk fødselsregister.

Også søstre av søsken født etter svangerskapsforgiftning har en fordoblet risiko, mens brødre ikke har økt risiko, ifølge undersøkelsen.

- Ikke overrasket

Tallene er basert på alle tilfeller av svangerskapsforgiftninger registrert i Medisinsk fødselsregister siden 1967. Forskerne har sett på om barn født etter svangerskapsforgiftning selv er disponert for sykdommen.

Ifølge en artikkel publisert i British Medical Journal i går, skyldes den arvelige sykdommen to sett av genetiske faktorer. Det ene arves fra bestemor til mor, mens det andre videreføres fra foreldre til barn uansett kjønn.

Det første virker på mor og gjør henne disponert for svangerskapsforgiftning, mens det andre virker via fosteret og gir økt risiko enten mor er disponert eller ikke. Lorentz M. Irgens er ikke overrasket over resultatet.

— Nei, det har vært indikasjoner på dette før, men det har ikke tidligere blitt gjort så store undersøkelser over tid.

- Sørg for god oppfølging

Svangerskapsforgiftning forekommer i cirka fire prosent av alle svangerskap, særlig hos førstegangsfødende. Men hvorfor disse rammes oftere er mer usikkert.

— Det har man diskutert veldig lenge. En hypotese er at når en kvinne har tilvendt seg en svangerskapsforgiftning er hun mindre mottakelig neste gang, sier Irgens til Bergens Tidende.

Han vil ikke fraråde noen som er i risikosonen å bli gravide.

— Det er overhodet ikke en slik sterk sammenheng. Dette er mer en studie som forteller om årsaken, uten at det nødvendigvis får praktiske konsekvenser for det forebyggende arbeidet.

Det viktigste kvinner kan gjøre er å sørge for å få grundig oppfølging gjennom svangerskapet.

— Det har man også i Norge i dag, sier Irgens.