• Et overgrep, kaller Vestlandske Blindeforbund planene om store reklamemontre på fortau og plasser i Bergen.

OGNE ØYEHAUG

Blindeforbundet og Funksjonshemmedes Fellesforbund er opprørt over planene om å sette opp store reklamemontre for å finansiere leskur, toaletter og bysykkelordningen i Bergen.

— Dette blir antakelig det mest opplagte overgrep man gjør mot fri tilgjengelighet for funksjonshemmete når det gjelder å ta seg frem i Bergens gater, sier fylkeskonsulent Ove Ronny Leganger i Vestlandske Blindeforbund.

Forverrer

Leganger og fylkessekretær Jens Olav Johannessen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland tar Bergens Tidende med til bussholdeplassene ved Vågsallmenningen, et av de travleste trafikkknutepunktene for kollektivtrafikken i sentrum.

Begge er sterkt synshemmet og hvert hinder som settes opp gjør fremkommeligheten enda vanskeligere. Fortauet ved Vågsallmenningen er et av de stedene Leganger og Johannessen frykter reklamemontre mest.

— De vil ødelegge gangbanene som en synshemmet/blind bruker å gå. De vil også være til hindre for rullestolbrukere, spesielt hvis de blir satt på fortau og åpne plasser, sier Johannessen.

Bryter egne vedtak

Johannessen mener kommunen bryter både plan- og bygningsloven, byens politivedtekter og bystyret egne vedtak om å hindre at forretningsdrivende plasserer skilt på fortauene.

— Men selv kan de finne på å sette opp reklameskilt, sier Johannessen, som mener kommunen viser svært liten vilje til å ta funksjonshemmete tilstrekkelig med på råd når fortau og åpne plasser skal utformes.

Johannessen etterlyser at funksjonshemmet får være med i den praktiske utformingen - når de avgjørende detaljene for fremkommeligheten blir utformet - og ikke bare bli hørt i den innledende planleggingen.

20-30 millioner kroner

Det vil trolig koste mellom 20 og 30 millioner kroner å bygge de mellom 300 og 400 leskurene på bussholdeplassene i Bergen. I tillegg kommer kostnadene for bysykkelordningen og offentlige toaletter i sentrum.

Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland Fylkeskommunen har gått sammen for å få finansiert byggingen og driften ved hjelp av mangeårige reklameavtaler.

Selskapene Clear Channel og JC Decaux konkurrerer om retten til å bygge anleggene i bytte mot rett til å reise og selge reklame fra store reklameplakater, inntil 31 av dem helt frittstående.