— Dette kan ha vært uheldig og vi burde vært oppmerksom på det før målingen ble utført, sier statsviter Håkon Kavli i MMI.

Valgforsker Frank Aarebrot mener målingen kan tyde på at det skjer en polarisering i Os. Noe som er godt nytt for Søviknes.

— Skillelinjene i Os er skapt av politikken. Tidligere målinger rundt innbyggernes forhold til ordfører Søviknes viser at skandalen har bidratt til å polarisere innbyggerne. Men det som skjer nå, med SVs store fremgang, viser at politikken og ikke skandalen er viktigst, sier Aarebrot.

SV er den sterkeste og tydeligste motstanderen mot den politikken som Frp og Høyre fører i Os.

— Hadde KrF hatt den største fremgangen, kunne man tenkt seg at dette hadde med moralske reaksjoner på skandalen, men i stedet går KrF tilbake, sammen med Arbeiderpartiet.

Høyres og Frps fremgang mener Aarebrot ikke er så avgjørende.