Fra 1. juni ble den nye enhetstaksten innført i Bergen kommune. Fra da av har man kunnet reise med buss innenfor kommunegrensene til 23 kroner uansett reiselengde og reisemål.

Liten økning

Men effekten har vært svak så langt.

— I løpet av denne perioden har vi hatt omkring 40.000 flere reisende enn i samme måned i fjor. Det tilsvarer en økning på mellom halvannen og to prosent, sier direktør Idar Sylta i Tide.

— Er det skuffende tall?

— Vi hadde jo håpet på en større vekst, men det er momenter som gjør at juni i år ikke uten videre kan sammenlignes med juni tidligere år, for eksempel flere fridager og at pinsen falt inn i denne perioden, sier han.

For tidlig

— Det er for tidlig å si noe om hvordan dette reelt sett kommer til å slå ut. Det vil vi først få et pålitelig bilde av til høsten når skolereisene og arbeidsreisene kommer i gang igjen for fullt, sier Sylta.

Dessuten tror han ikke at pris er det eneste og viktigste virkemiddelet for å få flere til å ta bussen.

— Andre tiltak, som rutetilbudet, er nok av minst like stor betydning, sier han.

Vedtaket om å innføre enhetstakst innenfor kommunegrensene ble gjort av bystyret i vår. Vedtaket vil koste 56 millioner kroner i 2008.

Hva må til for at du skal velge kollektivtransport fremfor bil? Si din mening i feltet under!

SOM FØR: Bussbillettene er blitt billigere, men fortsatt velger de fleste av oss bilen.
Helge Sunde