I fjor innvandret nær 3700 mennesker, mer enn den samlede folkeveksten for øvrig. Tilflyttingen av utlendinger er den desidert største enkeltårsaken til at folketallet i Bergen stiger.

Det inkluderer både arbeidsinnvandring og de som kommer på familiegjenforening.

På mange måter er svenske Suzanne Göl begge deler. Hun kom på grunn av en pojkvän, og jobber ved Kilroy Travels som reisespesialist.

Bak Gjøvik

Før Bergen var det Australia, og med pojkvänen i Bergen vurderer hun ikke å reise hjem til Malmö i det hele tatt. Nå i sommer er det to år siden hun vandret inn.

— Vi traff hverandre i Australia. Det er blitt mange svensk-norske par på studiereise dit, sier Göl (25).

Svenskene er den nest største gruppen av utenlandske statsborgere i Bergen, bare slått av de polske.

I forhold til Oslo, Trondheim og Stavanger har Bergen liten befolkningsvekst. Trondheim vokser nesten dobbelt så raskt som Bergen. Og selv om det bor langt færre innbyggere der enn her, kom det likevel til flere mennesker i trønderhovedstaden enn på bergene i vest. Det viser tall fra Hordaland fylkeskommune og Statistisk sentralbyrå.

De har laget liste over Norges raskest voksende byer, der de største byene også er blant de fremste. Unntaket er Bergen, som kommer først på en 14. plass. Det er rett bak Gjøvik, og mange plasser bak Oslo, Trondheim og Stavanger.

_**Les også:

Blir snart 250.000**_

Stavanger-omegnen

Som om ikke det var nok, havner Bergen også på jumboplassen for flyttestrømmen ut og inn av byen. Mens over 9000 mennesker flyttet ut av byen, flyttet færre inn. Anslagsvis halvparten flytter til omegnskommunene rundt Bergen, mens resten trolig ender som klimaflyktninger i mindre regntunge strøk av landet.

Av de fire store byene er det bare Bergen som har en slik negativ flyttestrøm.

— Omegnskommunene tar mye av veksten. Mange kommer til en storby som Oslo og Bergen for å etablere seg. Men når de får etablert familie, reiser de til omegnen, sier Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå.

Rundt Bergen har særlig Meland, Askøy og Os kraftig økning i folketallet. Oslo og Stavanger har likevel flere omegnskommuner med sterkere vekst enn Stor-Bergen. Rennesøy, Bokn og Sola - tre kommuner rundt Stavanger - er helt i tet blant de raskest voksende i hele landet.

Det samme vises på fylkesnivå. Både Oslo, Rogaland, Akershus og Sør-Trøndelag har mer vekst enn Hordaland.

- Så norsk med tur i fjellet

— Det er utkantene det går ut over. Akershus har ikke så mange utkantkommuner, men det har Hordaland. Der er det nedgang, sier Brunborg.

På arbeidsplassen jobber Suzanne Göl sammen med nordmenn. Og selv om det er lett å tenke at kulturforskjellene mellom svensker og nordmenn er helt minimale, er ikke Göl i tvil om at de finnes.

— Bare ta dette med å gå på tur hele tiden. Det er så norsk. Så er det jo litt mer spennende natur her enn i Skåne, sier Göl. Også hvor viktig det er med slektsbånd og opphavsplass var nytt for Göl.

— Malmö er like stor som Bergen, uten at jeg føler at det er så viktig der, sier hun. En likhet, derimot, er at mange skåninger snakker om å flytte til Stockholm.

— Jeg merker at mange her i Bergen snakker om å flytte til Oslo.

Om du nå skulle være redd for at Trondheim snart tar igjen Bergen som landets nest største by, kan du fremdeles ta det rolig i noen år. Om fjorårets befolkningsvekst holder seg stabil de neste 48 årene, vil Trondheim gå forbi Bergen rundt adventstider i 2056.

Hva synes du om at folk rømmer fra Bergen? Diskuter saken her.

Bjørn Erik Larsen
SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX
Sunde, Helge