Representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen har i kveld utpekt partilagets 10 kandidater til Aps hordalandsliste. Strøm-Erichsen var innstilt på førsteplass av et enstemmig styre.

Margunn Rognås, leder av Bergenshus Arbeiderpartilag, tok ordet og foreslo lagets førstekandidat Eilert Jan Lohne som motkandidat. Det utløste en serie støtteerklæringer til Strøm-Erichsen, blant andre fra Henry Hornes, medlem av Rognås' partilag. Voteringen endte 66-9 i Strøm-Erichsens favor.

Også på fjerdeplassen ble det kampvotering. AUF hadde innstilt Dag Ole Teigen fra Fjell og fått ham på fjerde. Da tok Jørgen Kristiansen, leder av studentlaget ordet og foreslo bystyresekretær Andrè Nerheim til samme plass. Den voteringen endte 53 mot 11 i Teigens favør.

Den øvrige listen ble klappet på plass. Andreplass gikk til Per Rune Henriksen, tredje til Heidi Havelin, femte til Natacha V. Rivera, sjette til Eilert Jan Lohne, sjuende til Cathrine Ulvøy, åttende til Jarl Høva, niende til Silje Christensen og på tiende Stig Arne Thune.

FØRSTEKANDIDAT: Arbeiderpartiet vil ha Anne-Grete Strøm-Erichsen inn på Stortinget.