• Vedkommende kan ikke komme tilbake i jobb før saken er behandlet i rettssystemet.

Det sier oppvekstsjefen i bydelen der 30-åringen har sitt daglige virke.

Psykologens nærmeste overordnede har kjent til saken i flere uker, men har ennå ikke besluttet hvilke konsekvenser en fellende dom vil få for hans ansettelsesforhold.

— Saken er forferdelig trist. Foreløpig forholder vi oss til prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier oppvekstsjefen.

Likevel er ikke skolepsykologen velkommen tilbake med det første. Han får ikke gjenoppta arbeidet, selv om han skulle bli løslatt før saken kommer for retten.

— Det vil være umulig for ham å arbeide i dette fagfeltet før saken er avgjort. Man kan si at han er midlertidig suspendert fra stillingen. Han har ikke mottatt lønn etter at han ble fengslet.

— Hvilke arbeidsoppgaver har vedkommende hatt?

— Han har i en periode vært tilknyttet PPT. Jeg ønsker å presisere at han ikke har hatt mye kontakt med barn. I de tilfellene dette har skjedd, har alltid andre vært til stede, sier oppvekstsjefen.