Den kontroversielle legen har tidligere mistet retten til å skrive ut resepter på såkalte A— og B-preparater - blant annet Subutex - i Norge. Han lot seg imidlertid ikke stoppe og begynte å sende sine pasienter til Danmark utstyrt med resepter på Subutex til danske apotek.

— Legen har handlet slik at han setter tryggheten til helsetjenesten i fare. Han fikk en advarsel i januar 2004. Samtidig ble han fratatt retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og gruppe B, altså vanedannende legemidler, sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Geir Sverre Braut til NRK Hordaland.

Så lenge suspensjonen varer kan Birger Schroll ikke praktisere som lege i Norge.

Han er også under granskning av det danske helsetilsynet.

— Dette er i så fall en sak Statens Helsetilsyn ikke har noen sjanser til å vinne i retten. Jeg har tung dokumentasjon på at det arbeidet jeg gjør gir gode resultater, sa Schroll til BT for en tid siden.

Helsetilsynet i Hordaland mener dette er en omgåelse av «rettighetstapet han er underlagt i Norge», og at han ikke lenger har lov til å gi subutex til norske pasienter.

— I lys av denne saken er det grunnlag for å vurdere hans yrkesutøvelse som lege generelt. Derfor har vi bedt Statens Helsetilsyn om å vurdere å tilbakekalle hans norske autorisasjon, sa underdirektør Gry Kolås i Helsetilsynet i Hordaland til BT for kort td siden.

Birger Schroll mener imidlertid at han ikke har noe annet valg enn å fortsette.

SUSPENDERT: Birger Schroll er suspendert i 6 måneder.