— Det er ikke sikkert utenlandske eiere hadde brydd seg om å spandere trivselsturer på de ansatte eller frikort på familie. Jeg tror fort at en del ting kunne blitt forverret, sier Gaia-sjåfør Bahram Smolan.

Han har fulgt nøye med i utviklingen den siste uken, og er godt fornøyd med utfallet.

— En fusjon påvirker nok ikke lønnen, og behovet for sjåfører er ganske stabilt, sier Smolan, som i drøyt fire år har fraktet passasjerer mellom Lønborg og Nesttun.

Frykter ikke oppsigelser

De ansattes representanter i Gaias styre smilte bredt da de kom ut fra gårsdagens styremøte.

— Vi fulgte jo utviklingen fra partienes forhandlinger i dag. I øyeblikket ser det bra ut, men de har vinglet så mye at vi tror ikke på noen ting før vi ser det, sier Bjarne Kaland fra Bergen Sporveisfunksjonærenes Forening.

Han tror fusjonen skal kunne gjennomføres uten at noen mister jobben.

— Det har fungert i andre fusjoner, og nå vet vi i hvert fall hvem vi forhandler med. Jeg tror dessuten at busstilbudet kan bedres når de to selskapene får samkjørt rutene, sier Kaland.

- En mygg

Dagfinn Haga fra Norges Transportarbeideres Forening mener Gaia aldri ville overlevd alene i fremtidens konkurransesituasjon.

— Med 1200 ansatte er vi en mygg sammenliknet med de store utenlandske aktørene som har det tidobbelte. Ingen kan spå fremtiden, men akkurat nå ser det lyst ut, sier han.

Det nye selskapet kommer til å ha en arbeidsstokk på rundt 3000. Under mandagens bystyrebehandling kommer Gaia-ansatte til å møte mannssterkt opp for å markere viktigheten av politikernes vedtak.

Må finne nytt navn

Styreleder i Gaia, Gunnar Bakke, ville også avvente det endelige vedtaket før han tok fusjonen for gitt.

— Jeg vil ikke forskuttere resultatet, men på vegne av selskapet er jeg fornøyd med den utviklingen som har skjedd, sier han.

Bakke er også bystyremedlem for Fremskrittspartiet, som i utgangspunktet var imot fusjonen, men vil ikke uttale seg på vegne av partigruppen.

— Jeg har respekt for de politiske prosesser, sier han.

Tirsdag blir det ekstraordinært styremøte der bystyrets vedtak er det eneste punktet på sakslisten. 28. juni skal en ekstraordinær generalforsamling ta stilling til det samme.

— Dette er formaliteter. Hvis bystyret bestemmer seg for fusjon, så blir det fusjon. Selv om kommunen bare eier i underkant av 44 prosent av aksjene, sier Bakke, som avslørte at en arbeidsgruppe er nedsatt for å finne et navn til det nye selskapet.

— Trolig blir det et helt nytt navn, sier han.

TRIVES PÅ JOBB: Bussjåfør i Gaia, Bahram Smolan synes trivselen er god på jobb. - Nå er vi sikret at det blir slik i fortsettelsen også, sier han etter meldingen om at det høyst sannsynlig blir fusjon med HSD.
BJØRN ERIK LARSEN
OPTIMIST: De ansattes representant i Gaia-styret, Dagfinn Haga, menerpolitikerne i Bergen har falt ned på det beste alternativet. I bakgrunnensitter resten av styret og tar en pils etter styremøtet på Bryggen i går.
BJØRN ERIK LARSEN