I sommer lot de fleste bydelene pengene gå med i dragsuget da skolene ble pålagt å spare drøye 35 millioner kroner. Første skoledag sa Hestetun i sin velkomsttale til første klasse på Haukedalen at de fem millionene skulle elevene ha til trivsel. Skolene og bydelene fikk klar beskjed om ikke å røre de pengene, fordi de var hentet fra investeringsbudsjettet. Det var driftsbudsjettet som skulle beskjæres. Snart tre uker etter skolestart er forvirringen like stor.

— Fra administrasjonen i vår bydel, Åsane, får vi beskjed om at vi kan bruke trivselspengene for å unngå andre kutt, sier rektor Kjartan Hollekve. Han håper likevel han slipper å ta disse pengene for å få skolebudsjettet til å gå rundt.

Ytrebygda bydel er en bydel som mener det er greit å mildne kuttene på skole ved å bruke av trivselspengene.

— Før jeg i sommer tok disse pengene inn fra skolene, kontaktet jeg byrådsavdelingen. Jeg fikk beskjed om at dette var investeringsmidler, men jeg oppfattet det ikke slik at vi ikke kunne bruke dem. Så lenge vi ikke har fått noe pålegg fra byrådsavdelingen om å skjerme pengene, mener jeg vi kan ta av dem, sa bydelsdirektør Kjersti Skaar på et bydelsstyremøte nylig.