Seniornett arrangerer torsdag sin årlige SeniorSurf. I år holdes arrangementet i Bergen. Målet er flere seniorer på nett.

– Jeg er helt fersk, men jeg fikk denne PCen i presang, så nå er det bare å lære seg å bruke den, sier Jon Steinset (78). Han går på nybegynnerkurset til Seniornett på Frivillighetssentralen i Arna. Torsdag var han på internettkafé sammen med syv andre pensjonister for å repetere litt før neste kursdag.

Steinset har ikke nettilgang hjemme ennå, men regner med å skaffe seg det.

– Det er kjekt å lære. Jeg forstår det når jeg blir fortalt – men så er det det å huske det neste gang du prøver deg, sier han.

Må ha repetisjon

På internettkafeen er alle mellom 67 og 79 år. De er enige i at det vanskeligste i moden alder er å huske det man lærer.

Det må øves og repeteres. Men, det er verdt bryet. De ser alle klart at det å beherske PC og nett er noe de må kunne.

Ambisjonene er forskjellige. Nettbank, informasjon på internett og e-post er must for alle. Noen går videre på billedbehandling, videoredigering og slektsgransking har også interesse hos flere.

Kurs til selvkost

Geir Dale, leder av Arna Frivillighetssentral, som huser Arna Seniornett-klubb, føler at interessen for å lære seg å bruke PCen er stor hos eldre.

– Vi har hatt nærmere 80 på kurs her hos oss. Inklusive ett års medlemsavgift i Seniornett koster et 18 timers kurs 950 kroner. Ingen reagerer på prisen, vi kjører til selvkost med små grupper, sier Dale.

Frivillighetssentralen har også tatt opp ønsket fra Seniornett om å komme med tilbud til den yrkesaktive gruppen mellom 55 år og pensjonsalder. her er det mange som faller utenfor på grunn av manglende kunnskap om bruk av PC og nett.

– Vi har annonsert kveldskurser for dem, men responsen har vært heller liten så lang. Derimot er interessen for dagaktiviteter for pensjonister stor, sier Dale.

Seniornett med ambisjoner

For at seniorer ikke skal falle av i samfunnsutviklingen har Seniornett en ambisjon om å utdanne 240.000 til nettbrukere innen 2014. Siden starten for 12 år siden har de avholdt over 300 kurs med 40.000 deltakere.

Ettersom data har fått en viktigere og viktigere plass i samfunnet opplever store grupper at de faller utenfor. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data.

Seniornett har opprettet lokale klubber der de holder kurs i bruk av data og internett. Klubbene fungerer også som møteplasser for seniorer, og de kan utveksle erfaringer og holde hverandre oppdatert på det som rører seg.

Angrer på AFP

Seniornett viser til at tidligere undersøkelser har vist at 4 av 10 som har gått av med AFP angrer.

Mange av dem oppgir usikkerhet knyttet til data som en viktig forklaring på hvorfor de valgte å tre ut av arbeidslivet tidlig. Dermed øker pensjonsutgiftene og samfunnet går glipp av viktig kompetanse. Seniornett har derfor engasjert seg i aldersgruppen pluss 55, for å arbeide for at eldre i arbeidslivet blir oppgradert i bruk av moderne teknologi.