I mangel på de store og tunge sakene, ble gårsdagens bystyremøtet preget av mulking og manglende evne til å inngå små kompromiss. Først gikk det ut over byrådet, dernest ble utrygge skoleveier rammet.

Bare kritikk

I går var folkefesten, de nesten 1000 arrangementene og alle de flotte kulturopplevelsene i kulturbyåret, glemt. Det bystyret, minus Ap, KrF og Sp, samlet seg om, var å beklage at det ikke var foretatt en evaluering.

— Det er synd. Bystyret kunne godt ha vedtatt at kulturbyåret hadde vært vellykket, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Og selv om hun ikke vil utpeke noen synder, ligger det tjukt utenpå at Strøm-Erichsen mener tidligere byråd for kultur, Geir Kjell Andersland er den skyldige.

— Bystyret har hatt mange anledninger til å be om en evaluering, uten å gjøre det. Da virker det litt underlig at det skjer nå, over et år etter at kulturbyåret ble avsluttet.

Furten byrådsleder

Men Geir Kjell Andersland, som i fjor trakk seg som kulturbyråd etter å ha tapt tillit hos byrådslederen, nekter for at dette er noen slags takk for sist.

— Jeg hadde et forslag i tre deler, der jeg i første punkt konstaterer at kulturbyåret i all hovedsak fremstår som en vellykket og riktig kulturpolitisk satsing. Men det forslaget fikk ikke flertall i bystyret. Jeg skjønner ikke hvorfor arbeiderpartiet stemte imot, sier Andersland.

Han mener Strøm-Erichsen opptrer furtent.

— Hun må oppfatte at dette ønske om en ekstern evaluering er en kritikk mot byrådet. Men det er det jo slett ikke. Det er i tilfelle en kritikk mot alle politikere, meg selv inkludert.

Det siste er et poeng. Andersland satt med ansvaret for kultursektorene det siste halve året av kulturbyåret.

- Ikke fra mitt fond

Bedre gikk det ikke da bystyret skulle behandle en sak om sikring av skoleveier. Hordaland fylke har bare satt av halvparten av det Bergen kommune trenger for å gjennomføre sin plan om trygge skoleveier.

Flertallet i bystyret (Frp, H, SV, RV og PP) var enige om at her fikk kommunen tre støttende til og forskuttere pengene.

— Vi må kunne forskuttere 4,8 millioner fra noen av våre fond. Det er ungene våre dette gjelder og pengene får vi jo tilbake i 2003, argumenterte Liv Røssland (Frp).

Hun mente en måtte kunne låne penger enten fra bompengefondet eller bybanefondet. Men nei da. For Høyre var bompengefondet hellig, mens SV fredet bybanefondet.

Enden på visen ble at flertallet ikke fant penger til å sikre utrygge skoleveier.

FIKK KRITIKK: Byrådsleder mener det var mye å glede seg over under kulturbyåret, men bystyreflertallet var ikke enig. I hvert fall ikke når det skulle stemmes.
FOTO: GIDSKE STARK