• Når turistene kommer neste år, vil både Festplassen og Vågsallmenningen stå ferdig til å ta imot dem, sier byråd Nils Arne Johnsen.

— Da vil de åpne rom som Bergen får så mye skryt for være enda bedre opprustet og forholdene for kollektivtrafikken og fotgjengeren vil være bedre enn noen gang i sentrum, hevder byråden.

Johnsen mener Bergen kommune virkelig prøver å unngå den verste anleggsvirksomheten i sentrum midt i turistsesongen.

— Derfor starter vi ikke med Festplassen før i september, sier Johnsen.

Arbeidene på Bryggen må imidlertid gjøres nå for at den nye veibanen skal stå klar til trafikken tar seg opp igjen etter sommerferien, sier Johnsen.

Han viser til at gravingen i byen er blitt atskillig mer effektiv og koordinert.

— Tidligere kunne veivesenet legge ny asfalt en måned, mens en annen etat kom neste måned og gravde det hele opp igjen. Nå jobber vann og avløp sammen med veietaten. Og sammen prøver de å styre unna turistsesongen når det gjelder anleggsarbeid i sentrum, sier byråden.

Festplassen lover han ferdig til 17. mai neste år, mens Vågsallmenningen skal stå klar fra årsskiftet.

<b>FAKSIMILE:</b> I gårsdagens BT sa reiselivssjefen i Bergen, Ole Warberg, at han skjemmes over at store deler av Bergen sentrum ser ut som en shabby byggeplass.