De to vestlandsskolene er med i en gruppe på 20 skoler i hele landet som er utnevnt som såkalte demonstrasjonsskoler i perioden 2003 til 2005.

— Hensikten med utnevnelsene er å motivere til kompetanseutvikling og erfaringspredning i skoleverket, sier utdanningsminister Kristin Clemet (H) til bt.no.

Det er andre året at det blir plukket ut demonstrasjonskoler, og det var totalt 155 kvalifiserte søkere. Alle skolene må kunne dokumentere gode resultater, og på minst et av departementets kriterier må standarden kunne betegnes som fremragende.

De 20 skolene blir tildelt 500.000 kroner i statlige tilskudd hvert av de to årene de har tittelen.

— Til gjengjeld må skolene forplikte seg til å ta imot besøk og hospitanter fra andre skoler. Tanken her er at skolene skal lære av hverandre, sier Clemet.

I tillegg ble ti bedrifter utnevnt til demonstrasjonsbedrifter for sitt fremragende arbeid med lærlinger og videreutdanning. Stord kommune ble en av de heldige, som hvert år i perioden mottar 50.000 kroner per lærling , begrenset oppad til 500.000 kroner.

— Dette er ingen finansieringsordning. En kommune er helt likeverdig med andre lærebedrifter, og utnevnelsen har ingenting med eventuelle underskudd i bedriften å gjøre, sier Clemet.

Om Kjøkkelvik skole skriver juryen:

"Elevene ved skolen er aktive i alle ledd av læringsprosessen for å sikre et godt læringsmiljø og en svært bevisst elevmasse. Utvikling og kompetanseheving prioriteres høyt, og gjøres i samarbeid med flere aktører, deriblant andre skoler, høyskoler og nærmiljø. Skolens virksomhet evalueres kontinuerlig på bakgrunn av kriterier skolen selv har kommet frem til etter et omfattende arbeid . Skolen er fremragende på alle kriterieområdene."

— Dette kom som en stor overraskelse på oss. Vi er stolt og beæret over i det hele tatt å komme i betraktning, sier undervisningsinspektør Eirik Brudvik ved Kjøkkelvik skole.

Også Kaupanger skole får masse skryt. Juryen betegner skolen som fremragende Skolen er fremragende på systematisk arbeid for et trygt skolemiljø, og god og tydelig skoleledelse.

GIR: Høyres skoleminister Kristin Clemet belønner superskoler.
FOTO: SCANPIX