I dag er det flere som drar til Oslo eller betaler selv i Sverige.

— Dermed mister vi faglig kompetanse, bygger ned fagmiljøet og mister pasienter, sier kirurg Jens Høstmark ved Haukeland Universitetssykehus.

Medisinsk Høyteknologisk Forskningsfond jobber nå med å samle inn 18 millioner kroner. Derfor er de på plass under digital hverdag for å appellere til givere.

– Startskuddet går nå. Vi håper å finne mange givere, blant annet her på digital hverdag, sier styremedlem Ingunn B. Hansen i stiftelsen.

Stiftelsen har tidligere samlet inn rundt 60 millioner kroner til en CT scanner ved Haukeland Universitetssykehus.

Enklere enn før

Robotkirurgi betegnes som neste generasjons kirurgisk kikkhullsteknologi, og med da Vinci-roboten kan kirurgene utføre prostataoperasjoner på en svært nøyaktig og enklere måte enn i dag.

– Legen sitter i maskinen og ser på en skjerm. Fra maskinen fjernstyrer han operasjonen med fire spaker. Han trenger ikke engang være i samme rom som pasienten mens operasjonen foregår, sier Høstmark.

I dag kan en operere maks to pasienter med prostatakreft hver dag. Med roboten kan en klare 3-4 pasienter om dagen. Ved å operere langt flere kan Haukeland Universitetssykehus ta imot pasienter fra hele Vestlandet.

Betaler selv

– I dag er det flere som reiser til Oslo og får gjort operasjonen der, fordi de ønsker operasjon med denne maskinen. Andre drar til Stockholm og betaler selv, på grunn av ventelisten, sier Høstmark.

– Det er flaut at vi ikke har en slik maskin på Haukeland allerede. Det burde være en offentlig oppgave. Men nå gjør vi en speiderinnsats for å få dette til byen, sier styreleder Svein Allan Pedersen.

Kjappere frisk

Trygve Hillestad i stiftelsen påpeker fordelene med å få en slik maskin til Haukeland Universitetssykehus.

– Det er mindre sjanse for seinfølger som lekkasje og ereksjonssvikt, pasienten mister mindre blod under operasjonen, operasjonen tar kortere tid og pasienten kan reise hjem allerede dagen etter inngrepet i motsetning til liggetid i sykehus på fem-seks døgn ved vanlig operasjon. I tillegg slipper pasientene også unna med langt mindre postoperative smerter og plager, og kommer seg totalt sett fortere tilbake til hverdagen, sier Hillestad.

Pengene til en kirurgrobot til Haukeland Universitetssykehus kan betales inn til Medisinsk Høyteknologisk Forskningsfond på konto 9521.07.97794.

Mer informasjon finner du her

SAMLER INN: Ingunn B. Hansen og Svein Allan Pedersen foran da Vinci-maskinen. Foto: Torunn A. Aarøy
Denne roboten koster 18 millioner.