Studentene lager ikke en lyd. Det store, nye biblioteket er nesten helt stille. Den eneste lyden som høres er sildrende vann som kommer gjennom taket, samles i noen provisoriske rør og renner ned i et sluk.

Det til tross for at det nesten ikke regner.

Lekkasjen kommer fra terrassen over biblioteket. Terrassen er nå stengt for studentene mens det arbeides med å skifte terrassedekket.

— Landets mest avanserte

Dette er langt fra den eneste lekkasjen i bygningen.

  • Det har vært flere lekkasjer gjennom selve fasaden. Særlig har vannet kommet inn rundt vinduene.
  • Det har vært flere lekkasjer fra glasstaket i glassgården.
  • Det var en lekkasje ned i smittelaboratoriet før det ble tatt i bruk.
  • Det er lekkasje ned i deler av dyreavdelingen fra parkeringsdekket i åttende etasje. Denne siste lekkasjen er ennå ikke utbedret.

Da bygningen ble åpnet i 2003 av kong Harald, ble det sagt at den konkurrerte med Rikshospitalet om å være landets mest avanserte bygning. Prislappen for bygget for biologiske basalfag var da også på hele 991 millioner kroner. I tillegg kommer teknologisk utstyr for over 200 millioner kroner.

Ansatte frustrert

— Vi rister jo på hodet over at et bygg som dette er belemret med slike feil. Det eneste som ikke lekker er taket, sier Torbjørn Dall-Larsen.

Han er brukerkoordinator for universitetets omtrent 500 ansatte i den store bygningen og sitter i HMS-utvalget. Brukerkoordinator betyr at han er i en mellomstilling mellom Statsbygg og bygningens brukere. I en periode var også amanuensen ansatt i Statsbygg.

— Skaper problemene frustrasjon blant de ansatte?

— Ja, men de blir informert og vet at det arbeides med å utbedre problemene, så det har gått greit. Lekkasjene har ikke gått ut over vitenskapelig utstyr eller skapt helseproblemer, sier han.

Men vannproblemene skaper også interesse for arkitektur og historie.

— En kollega besøkte universitetet i Oxford. Det har holdt tett siden 1300-tallet, forteller Dall-Larsen.

Bergensregnet problemet

Det foretas grundige målinger i bygningen, men det er ikke funnet spor av farlig muggsopp.

Foreløpig er det bare bygningen som har tatt skade av vannet.

— En del vegger er tatt ned for å tørkes, forteller Dall-Larsen.

Han vil ikke spekulere på hva problemene skyldes, men kan ikke dy seg for å opplyse om at det regner annerledes i Bergen enn i Oslo, der Statsbygg har hovedkontor.

— I Bergen regner det horisontalt. Og med vindpress kan vann trenge seg oppover, sier han.

— Hva synes du om Statsbyggs håndtering av problemene?

— Den synes jeg er god. De ser alvoret og sitt ansvar. Problemet har vært å finne feilene.