INGIBJÖRG MEYER-MYKLESTAD

Ullensvang fruktlager i Hardanger forventer i år en totalproduksjon på over 100 tonn moreller Det er mer enn en dobling fra i fjor. Lærdal Grønt regner med å kunne levere 120 tonn, mot 75 tonn i fjor.

I høysesongen leverer over 70 produsenter moreller til Ullensvang. 35 morellprodusenter leverer til Lærdal Grønt.

Bra bærvær

— I fjor var et vanskelig år med mye luftfuktighet og regn. I år har været vært bra og kvaliteten på morellene er super, sier leder i Lærdal Grønts morellutvalg, Mark Brooks.

Hardanger Fjordfrukt og Lærdal Grønt leverer begge moreller til Bama. Selskapet har i år en totalproduksjon på 300 tonn moreller, mot 208 tonn i fjor. To tredjedeler av denne kommer fra Lærdal og Hardanger.

Selv med flere bær på markedet, vil prisen trolig holdes stabil. Når de norske morellene kommer, er det slutt på de tyrkiske morellene som hittil har forsynt markedet. Dermed er de norske bærene alene om å dekke både hjemlig og internasjonal etterspørsel.

Salget av bringebær øker kraftig. I fjor solgte Bama 180 tonn konsumbringebær. I år er estimert salg 400 tonn.

— Det skyldes den nye sorten Glen Ample. Den er god og samtidig holdbar, sier produktsjef i Bama, Cathrine Skogland.

I underkant av 70 prosent av Bamas bringebær leveres av vestlandsprodusenter.

Sognabær på Vangsnes består av fire store produsenter og syv mindre. I fjor produserte Sognabær 60 tonn bringebær, i år er forventet produksjon det dobbelte.

Produksjonen foregår i tunneler, det vil si at bærene dyrkes under plast. Dette gjør produksjonen mindre væravhengig.

Ensomme jordbærbønder

— De siste årene har antall jordbærprodusenter blitt færre. Flere har valgt å gå sammen, sier kulturansvarlig i Gartnerhallen og jordbærprodusent, Simen Myhrene.

Ifølge statistikk fra Statens landbruksforvaltning er antall frukt- og bærprodusenter på Vestlandet redusert med 301 produsenter i løpet av fem år - det utgjør vel 25 prosent. Tallene er basert på hvem som søker om produksjonsstøtte.

Også størrelsen på jordbruksarealet er blitt mindre.

— At produsenter slår seg sammen gir gode effekter for jordbærproduksjonen. Man kan dele utstyr og innsats. Det er både tidkrevende og til tider ensomt å være jordbærprodusent, sier Myhrene.

Valldal i Norddal kommune blir på folkemunne kalt jordbærbygden. På 60-tallet ble det dyrket rundt 100 tonn jordbær - i dag teller produksjonen 800 tonn, levert av rundt 35 produsenter.

Mesteparten av produksjonen er av sorten senga sengana og leveres til industrien. Der blir den blant annet brukt til å lage syltetøy.

— I år har det vært bra vær for jordbærdyrking. Vi har fått store mengder bær samtidig, og det har presset prisene ned, sier Bamas produktsjef for jordbær, Roger Utengen.

Bama har vi hittil i sommer solgt 5 millioner jordbærkurver. Det er en foreløpig økning på 30 prosent fra i fjor.

Odd Mehus