Undersøkelsen ble gjort under ledelse av Bernard Gesch ved University Laboratory of Physiology ved universitetet i Oxford. Resultatene er publisert i både «The British Journal of Psychiatry» og «Evidence-Based Mental Health».

«Antisosial oppførsel»

De britiske forskerne gjennomførte en test på innsatte ved et fengsel i Aylesbury i England.

231 fanger i alderen 18-21 år, alle med lange dommer for alvorlig kriminalitet, ble fulgt tett i 142 dager. Fangene ble delt i to grupper, hvor den ene fikk fire daglige tilskudd av mineraler, vitaminer og flerumettede fettsyrer. Den andre gruppen fikk ikke-virksomme stoffer. Verken forskere, fengselsansatte eller innsatte visste hvem som fikk «ekte vare». Resultatet var forbløffende. I gruppen som hadde fått kosttilskudd, ble det registrert 26 prosent færre tilfeller av «antisosial oppførsel» og voldstilfeller enn i kontrollgruppen. ý Ikke noe nytt

Forskerne konkluderer derfor med at kosttilskudd bestående av mineraler, vitaminer og flerumettede fettsyrer reduserer vold og antisosial oppførsel blant unge fanger. De mener også at disse resultatene er overførbare på forhold utenfor fengselsmurene. Særlig tror de på effekt i miljøer hvor kostholdet generelt er usunt. Blant annet peker de på studier gjort på skoler, som har gitt tilsvarende resultater.

— Dette er egentlig ikke noe nytt, sier Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ved psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim, som har jobbet mye med beslektede problemstillinger.

Interessant

— Allerede for 15-20 år siden ble noe liknende testet ut på ungdomsinstitusjoner i USA. Der foretok de et skifte av kostholdet med enkle ting som å bytte ut cola med juice og hvitt brød med mørkt. De registrerte en nedgang i voldstilfeller på rundt 40 prosent.

Rasmussen finner undersøkelser som dette interessante, men mener at det likevel er for tidlig å konkludere entydig. - Vi vet noe, men ikke nok. Men dette er interessant og det er sannsynlig at det er noe i det.

— Vet man nok til at man kan innføre sunnere kosthold på skoler og i fengsler?

— Vi vet ikke nok til å si at sånn skal man gjøre, men jeg tror ikke det er dumt å si at man bør gjøre det, sier psykologiprofessoren. - Men det er jo en avveining i forhold til hvor stor inngripen man skal gjøre i menneskers liv.

- Balansert kosthold

Ketil Schreiner Evjen, fengselsdirektør på Bergen Fengsel, har hørt om slike undersøkelser tidligere.

— Vi har en generell holdning om at det er viktig med et variert og sunt kosthold, og serverer det som regnes som et balansert kosthold, forteller Evjen.

— De fleste lager sin egen mat og velger i stor grad selv hva de skal spise.