KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no — Jeg vet ikke om det er rett at de som roper høyest skal få, sier Sangolt til Bergens Tidende. Tirsdag behandlet komiti for kultur og helse den nye, omstridte ambulanseplanen. Og fylkespolitikerne tok spanderbuksene på: Samnanger, Masfjorden og søre Bømlo blir likevel ikke fratatt ambulansen. For Omastrand og Ulvik står døren på gløtt.Sund kommune står ikke på påplussingslisten. Ordfører Albrigt Sangolt er skuffet, men setter sin lit til at varaordfører i Sund, Sigrun Sangolt Natås (DLF), som også sitter i fylkestinget, skal klare å snu saken i Sunds favør når fylkestinget gjør endelig vedtak i juni. Så å si enstemmig gjorde helsepolitikerne disse justeringene av fylkesrådmannens forslag: Flere justeringer* I byer og tettsteder skal kravet til responstid settes til 12 minutter, ikke 25 minutter som planen la opp til. Bare Sp gikk mot dette.* Arna får stasjonert ambulanse, samtidig som en ambulanse flyttes fra Trengereid til Samnanger.* Masfjorden får likevel beholde ambulansen. * Etne, ikke Ølen får ambulansen, men så lenge legevakten er åpen skal bilen stå i Ølen.* Søre Bømlo skal få en ambulanse og på Tysnes blir ambulansen plassert på Malkenes som opprinnelig foreslått. På Stord skal en ambulanse flyttes til Sagvåg for å korte avstanden til Fitjar. * I Hardanger blir ambulansen flyttet fra Gjermundshamn til Mundheim eller Omastrand. Politikerne vil vurdere på nytt om ambulansen i Granvin kan flyttes til Ulvik. Plusset på igjen Opprinnelig la ambulanseplanen opp til å kutte fra 52 til 38 ambulanser. Fylkesrådmannen lånte øre til de massive protestene og plusset på nesten ti i sin justerte plan. Politikerne har plusset på ytterligere tre. De årlige utgiftene til ambulanser blir nå over 130 millioner årlig, opp over 30 millioner med dagens ordning.Saksordfører Are Tomasgard føler likevel ikke at planen han la frem er plukket fra hverandre. - Jeg er fornøyd med resultatet. Med dette får Hordaland en god ambulansetjeneste, med bedre utstyrte biler og mer kvalifiserte mannskaper, sier Tomasgard.