Rådgjevar på Hordaland vegkontor, Per Steffen Myhren, seier til Kystradioen at i prinsippet skal pengane følgja prosjektet.

Han stadfestar at vegkontoret har gått inn for at Hjellestad — Klokkarvik framleis skal vera eit riksvegsamband. Vegdirektoratet går inn for at den nye katamaranferja skal ha plass til 10 bilar, men stikk i strid med lokale ønskje går direktoratet nå inn for at sambandet blir eit kommunalt samband.

Forslaget frå Vegdirektoratet skal nå ut på høyring i fylkeskommunen i tillegg til Sund og Bergen kommunar. Det er enten departementet eller Stortinget som endeleg avgjer kva klassifisering ferjesambandet skal ha.