Det er Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som har varslet kommunen om at den er ilagt gebyret.

Bakgrunnen er byggingen av en 580 meter lang veiparsell på Telavågvegen mellom Selstø og Nipen. Veioppdraget, som til slutt kostet kommunen 5,5 millioner kroner, ble gitt til firmaet Rune Nordahl Entreprenør AS uten å ha vært kunngjort. Avtalen ble gjort muntlig.

Klagenemnden konkluderer med at ferdigstillelsen av parsellen utgjør en ulovlig direkteanskaffelse, og fastsetter gebyret til 500.000 kroner.

Andre gang

I mai inngikk kommunen forlik med en av partene i en konkurranse om å få bygge en barnehage. Kommunen vedgikk at den avlyste konkurransen uten saklig grunnlag, og måtte betale 450.000 kroner i erstatning til en av tilbyderne.

Rådmann Gerhard Inge Storebø sier at han tar KOFAs avgjørelse til etterretning.

— Jeg vil ikke si at vi er skuffet over den. Et slikt gebyr gir selvsagt grunn til ettertanke, men jeg kan ikke si at vi angrer noe. Kjennelsen gir ikke svar på de mest sentrale spørsmålene i denne saken, sier han.

Sund kommune mente nemlig at det ikke var nødvendig å lyse ut veiparsellen på anbud. Årsaken var at de oppfattet parsellen som tilleggsarbeid på en allerede utlyst veikontrakt, den 1,6 kilometer lange parsellen mellom Spildepollen og Selstø. Den kontrakten fikk Rune Nordahl Entreprenører etter vanlig anbudsrunde.

- Veldig upraktisk

I løpet av arbeidet ble det mer overskuddsmasse til overs enn beregnet. Det ble besluttet å legge den steinen i parsellen som uansett var planlagt videre til Nipen. Da var det tanken kom om at man like godt kunne bygge ferdig neste byggetrinn når man var i gang.

— Det hadde selvsagt vært mulig å avslutte arbeidet på første byggetrinn og lyse andre byggetrinn ut på nytt anbud. Det følte vi var kunstig og veldig upraktisk når entreprenøren allerede var på plassen, sier Storebø.

Det ble derfor inngått en muntlig avtale med entreprenøren om at de skulle bygge veien ferdig til Nipen. 11. mars 2008 vedtok kommunestyret å gi oppdraget til entreprenøren, uten anbudsrunde.

— Da ble oppdraget formalisert. Men vi skrev ikke ny kontrakt, siden vi bygget på de samme satsene som i første byggetrinn, sier Storebø.

Mens første byggetrinn hadde en ramme på 18,7 millioner kroner, kom regningen for Selstø - Nipen på 6,8 millioner kroner. Kommunens andel var 5,5 millioner.

**Les også:

— Gjort med vitende og vilje**

«Forsettlig forseelse»

KOFA mener avtalen om Selstø - Nipen faller utenfor formålet med den første kontrakten, og at det derfor ikke kan regnes som tilleggsarbeid. Den kommer heller ikke under andre unntaksbestemmelser, og utgjør derfor en ulovlig direkteanskaffelse, skriver nemnden. «Det er også skjerpende at det er tale om en forsettlig forseelse» heter det i avgjørelsen.

Fungerende ordfører i Sund, Harald Nordstrand (Sp) nektet i går å kommentere KOFAs avgjørelse.

— Vi har ikke behandlet dette politisk ennå. Du må snakke med rådmannen om dette, sier Nordstrand.

— Men det var jo kommunestyret som vedtok å gi firmaet oppdraget med å forlenge veien?

— Nei, kommunestyret sendte saken til klagenemnden. Nå må du høre hva jeg sier, sier Nordstrand og legger på.

Hva mener du om Sund kommune sin handlemåte og boten?