Sund kommune har vore svært skeptisk til både vedtekter og aksjonæravtale som ikkje har tatt omsyn til Sund sitt krav om å også vurdera fastlandssamband for Bjelkakrøy og Lerøy som eit arbeidsområde for selskapet.

Ordførar Albrigt Sangolt har sagt til Kystradioen at han likevel vil tilrå at Sund blir med i selskapet. Gruppeførar i Arbeidarpartiet, Ivar Steinsland, vil gjera det same overfor si gruppe i forkant av kommunestyremøtet på tysdag. Steinsland seier at det er mogleg å endra aksjonæravtalen på eit seinare tidspunkt meir i tråd med Sund kommune sitt ønskje.