"Kalven var mager, vekt 35 kilo. Det var gjødsel over hele kalven med unntak av hode og hals. Det var tydelig merke rundt anus etter diaré, og det var sår på venstre fremkne og utvendig på høyre hase". Det skrev Veterinærinstituttet etter å ha obdusert en kalv som ble funnet død i bondens fjøs.

Lå mellom andre dyr

Den døde kalven lå mellom de andre dyrene, og ble oppdaget av distriktsveterinæren i forbindelse med en kontroll i juli 2000.

Den 61 år gamle bonden har ikke agronomutdannelse, men har drevet gården alene siden 1979. Gjentatte ganger har distriktsveterinæren, kommuneveterinæren og lederen for dyrevernsnemnda forsøkt å få bonden til å bedre forholdene for dyrene.

Svært skittent

I retten vitnet disse personene om forholdene på gården. Fjøset ble beskrevet som svært skittent, og dyrene lå direkte på betonggulvet i urin og avføring. Forholdene for spedkalvene ble beskrevet som uholdbare.

Bonden hadde opptil tre kalver i en bås som var mindre enn halvannen kvadratmeter. Med tre kalver i båsen kunne bare en av kalvene legge seg ned, og den kalven som lå nede ble tilgriset av avføring fra dyrene som sto oppreist.

Burde hatt større plass

Distriktsveterinæren slo fast at hvert av dyrene burde hatt to — tre ganger større plass.

Da bonden vitnet i Nordhordland tingrett, var han ikke sikker på hvor mange dyr han hadde på gården, men trodde det kunne dreie seg om rundt 20.

I mai 2000 ble kommuneveterinæren kontaktet av en bonde som hadde kjøpt to kalver av 61-åringen. Bonden reagerte fordi kalvene var så avmagret. Den ene kalven ble beskrevet nærmest som et skjelett, og var hårløst på store deler av kroppen. Denne kalven ble avlivet for å hindre ytterligere lidelse, mens den andre kalven ble tatt under behandling og klarte seg.

Manglende kompetanse

Retten kom frem til at bonden ikke har ønsket å påføre dyrene lidelse, og at han selv er av den oppfatning at han har drevet gården på forsvarlig vis. "Problemet er tiltaltes manglende kompetanse i forhold til de krav som stilles til moderne dyrehold, og tiltaltes manglende vilje til å etterkomme pålegg fra kompetente myndigheter", heter det i dommen. Retten mener at tiltalte har hatt mange muligheter til å rette på forholdene, men at han mangler innsikt og vilje til å gjøre det. Retten mener mannens dyrehold har vært uholdbart. I tillegg til at mannen er fradømt retten til å eie og ha produksjonsdyr i ti år, er han også dømt til 30 dagers betinget fengsel og 3000 kroner i saksomkostninger.