• Folk liker å sitte i fred og ro hjemme når de stemmer, sier e-valgsansvarlig på Radøy.
  • Vi er veldig fornøyd med at så mange har valgt å stemme elektronisk, sier e-valgsansvarlig i Radøy kommune Lin Tove Thomassen.

Radøy kommune er en av ti forsøkskommuner for elektronisk stemmegivning.

Av 768 forhåndsstemmer var 625 gitt elektronisk. Det er 3700 stemmeberettigede i kommunen.

Samtlige velgere i de utvalgte kommunene har muligheten til å stemme hjemmefra ved hjelp av elektronisk ID. Velgerne kan selv bestemme om de vil stemme elektronisk eller med vanlig papirstemmeseddel. Dersom prosjektet blir en suksess er målet å tilby e-valg i alle kommuner ved stortingsvalget i 2017.

De fleste elektronisk

Oppslutningen i alle forsøkskommunene har vært stor. De elektroniske stemmene utgjorde mellom 63 og 81 prosent av alle forhåndsstemmer, viser opptellingen fra fredag morgen. Radøy hadde den største oppslutningen på 81 prosent.

  • Ved forrige kommunestyrevalg fikk vi 387 forhåndsstemmer. Målet vårt var å komme opp i samme antall i år, sier Thomassen.

Flere stemmer

Hun tror e-valget er en viktig årsak til økningen i antall forhåndsstemmer.

  • Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. De fleste sier at de liker å sitte i fred og ro hjemme når de stemmer og for eksempel bla opp kandidatlister fra andre partier.

Ifølge Thomassen har de ikke opplevd tekniske problemer med avviklingen av e-valget.

De andre forsøkskommunene er Tynset, Re, Mandal, Sandnes, Bremanger, Ålesund, Bodø, Vefsn og Hammerfest.

Det er mulig å stemme elektronisk frem til kl. 23.59. fredag.