Nå vil byrådet vil la flere prøve.

I alt 16 medarbeidere ved bofellesskapet har jobbet slik i snart to år.

– Det er kommet en ro over det hele, oppsummerer stedlig leder Beate Kristin Lilleheil.

De utviklingshemmede beboerne måtte før se tidlig— og senvakter komme og gå. Nå er de samme menneskene på jobb fra tidlig om morgenen til sent på kveld, syv dager i strekk. Deretter gir turnusen tre uker fri. Slik ruller ordningen, uavhengig av jul, påske og andre friperioder. Feriene avvikles i friukene.

I løpet av et år skylder arbeidstakerne 14 arbeidsdager og må derfor hver åttende uke være beredt til å steppe inn hvis en kollega blir syk.

Ikke dyrere

Turnusen krever to og en halv stilling mer enn ordinær arbeidsordning. Men så mye er spart i overtid og sykefravær at sluttsummen blir den samme, konstaterer Lilleheil.

Slik ser pluss-siden ut:

  • Fjerner behov for ferievikarer og halverer tallet på helgevaktsstillinger.
  • Overtidsforbruket er redusert med 70 prosent fordi bakvaktene tar sykefraværet.
  • Sykefraværet er redusert fra 20 prosent i 2002 til 4,5 prosent i 2006.
  • Beboerne kjenner seg tryggere og tvangsbruken er redusert.

Helt humpefri er nyordningen ikke. Blant annet kan sykefravær bli kostbart for kommunen når en uke i sengen koster en månedslønn og arbeidsgiver må ta hele regningen. En mer permanent ordning vil trolig bli mindre gunstig for arbeidstakerne, sier Lilleheil.

Trude Drevland (H), byråd for helse og omsorg, gir likevel klarsignal for at flere skal få innføre liknende turnuser.

– Erfaringene fra Mildevegen er så gode, både når det gjelder sykefravær og trivsel for beboerne, sier Drevland.

50 søkte én stilling

I februar har Mildevegen gjennomført to års prøvetid for nordsjøturnusen. Beate Kristin Lilleheil vil svært gjerne gjøre ordningen permanent.

Den nye arbeidsmiljøloven forbyr lengre arbeidsdager enn 13 timer. Arbeidstilsynet har i 2006 avslått flere søknader om dispensasjon. Nå er imidlertid Lilleheil optimist, etter at det er kommet nye regler som åpner for å gjøre unntak.

Erik Dahlin, juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet, bekrefter at nye regler som trådte i kraft 1. januar i år gir Arbeidstilsynet mulighet til å dispensere.

– Hva gjør dere hvis ikke Arbeidstilsynet vil gi dispensasjon, Lilleheil?

– Vi har noen reserveløsninger som gir liknende turnuser, om ikke like gode. Å gå tilbake til gammel turnus, er siste løsning, sier Lilleheil, som nylig fikk en pekepinn på at turnusen er attraktiv.

En hel stilling som miljøarbeider ble utlyst. 50 søkere meldte seg. Flere av dem overkvalifiserte.

– Mange sa at arbeidstidsordningen var så fristende at de var villige til å overse den lave lønnen, sier Lilleheil.

Silje Katrine Robinson
Silje Katrine Robinson
Silje Katrine Robinson