— Det var ingen velgeraksjon, bare en informasjon fra menigheten om hvilke medlemmer som sto på de forskjellige listene, sier Torkil Åmland, nyvalgt bystyrerepresentant for Frp.

Med 235 kryss og 289 slengere seiler Åmland inn like opp i ryggen på de forhåndskumulerte. Ingen slår ham på slengere i Frp.

Torkil Åmland var tidligere rektor ved Levende Ords skole. Det har gitt ham en stor kontaktflate, konstaterer stemmesankeren.

To plasser lenger bak står Glenn Reeves, en ung mann med tilhold i menigheten på Kråkenes. I KrFs bystyregruppe har tre av syv varamedlemmer tilknytning til Levende Ord.

— Hvorfor er det viktig for Levende Ord å være representert i bystyret?

— Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke representerer Levende Ord i bystyret. For meg kom den politiske interessen før medlemskapet i Levende Ord, sier Åmland som har ungdomssynder i Venstre å svare for. På et tidspunkt var Åmland nestleder i Unge Venstre.

— Det kan vel være nyttig for menigheten å ha sine kontakter i det politiske system?

— Den dagen det kommer opp byggesaker fra Levende Ord vil jeg melde meg inhabil. Det har aldri vært min hensikt å drive politikk for menighetens skyld. Jeg bruker ikke så mye tid og krefter i fire år uten et generelt politisk engasjement, sier Torkil Åmland.

INNE FOR FRP: Med 235 kryss og 289 slengere seiler Torkild Åmland inn like opp i ryggen på de forhåndskumulerte