Haukeland sjukehusapotek er — med sine 23 år - bare en ungdom i forhold til Norges eldste sykehusapotek, som feirer 150 år på Rikshospitalet i disse dager.

Sin unge alder til tross, vårt lokale sykehusapotek har livsviktige funksjoner på Haukeland. Mellom annet fremstiller apotekets produksjonsavdeling medisin til kreftpasienter og barneklinikken.

  • Vi produserer medisin som ikke legemiddelindustrien finner lønnsom, men som er veldig viktig for dem det gjelder. Også medisin med veldig kort holdbarhet produseres her, så nært pasienten som mulig, forklarer farmasøyt Håvard Røkke, og opplyser at apoteket behandler 60.000 legemiddelenheter hvert år. Av disse er ca. 15 000 «skreddersydde» til den enkelte pasient.

Frem til 1983 var det Svaneapoteket som leverte medisin og annet materiell til Haukeland.

Farmasøyt Margrete Einen møter daglig publikum i sykehusapotekets utsalg i foajeen på Haukeland.

— Vi betjener det syke segmentet av apotekkundene, og det gjenspeiles også i de spørsmålene de har til oss, sier Einen, som merker tendensen til at kundene har større kunnskap om medisin og medisinbruk.

— Med internett er kildene - sanne eller usanne - mange. Desto viktigere er det at vi på sykehusapoteket kan gi korrekt og produsentnøytral informasjon, sier Einen.