Undersøkelser NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har foretatt, viser at 90 prosent av sukkertaren er forsvunnet langs Skagerrak-kysten, skriver Aftenposten. I Rogaland og Hordaland er halvparten borte, og lenger nord på Nordvestlandet er det også påvist en tilbakegang.

Det skal være første gang forskere har funnet direkte dramatiske konsekvenser for klimaendringer i Norge.

Forskere i Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning har funnet ut at antallet levende dyr i fjæra er redusert med 75 prosent der skogen av sukkertare er forsvunnet. Antallet forskjellig arter en nesten halvert.

– Vi kan ikke med sikkerhet si hva slags konsekvenser dette får for fiske og annet dyreliv langs kysten. Men det er nesten utenkelig at tap av skjulesteder og næringsgrunnlag ikke vil gi utslag oppover i næringskjeden, sier seksjonssjef Kari Holden i SFT til Aftenposten.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy reagerer kraftig.

– Dette er skremmende og dramatisk. Det er en bekreftelse på at klimaendringer ikke er teorier som truer langt inn i fremtiden, men at vi allerede nå får direkte konsekvenser i vårt nære økosystem, sier hun.

Bjørnøy lover å bruke penger på videre forskning også neste år.