Uten særlig debatt vedtok bystyret i kveld hvilke kommunale gebyrer som skal gjelde neste år. Både vann og renovasjon blir dyrere enn det lønns— og prisveksten skulle tilsi.

Dyrere vann

Vann- og avløpsgebyrene i Bergen øker med i snitt 8,5 prosent neste år. Samlet vil en gjennomsnittlig abonnent få en økning på 337 kroner – fra 3962 til 4299 kroner.

Denne økningen er i tråd med en plan som ble vedtatt i 2004. Vann og avløp skal drives etter selvkost, og økningen skyldes omfattende arbeider med ny rør og renseanlegg.

Sjekk disse gebyrene her!

Skal suge vekk bosset

Utbygging av bossug i sentrum gjør at også renovasjonsavgiftene øker litt mer enn generell lønns- og prisvekst.

Bossug er et system med nedgravde rør som skal frakte bosset fra boligstrøk i sentrum til terminaler, der det blir fraktet vekk. Hensikten er å bli kvitt bosspann i trange sentrumsgater.

Bystyret vedtok en økning i renovasjonsgebyret på 3,4 prosent fra 2010 til 2011. I tillegg innfases ytterligere 37,50 kroner til investering i bossug. Ytterligere økninger er varslet de neste to årene, slik at hver husstand til slutt skal betale 150 kroner i året for bossug.

Sjekk disse gebyrene her!

Ingen idrettsrabatt

Byggesaksgebyrene blir derimot omtrent som før. Det er foretatt noen mindre justeringer for at gebyrene i større grad skal gjenspeile kostnadene for kommunen.

Arbeiderpartiet foreslo at arealkrevende idrettsanlegg skulle slippe billigere unna, mens Venstre ville ha rabatt for miljøvennlige hus. Begge forslagene ble nedstemt.

Sjekk disse gebyrene her!

Hva syns du om gebyrøkningene?