Fra om lag én kilometers avstand så flere av de fem familiemedlemmene at helikopteret med deres nærmeste styrtet, bare et lite minutt før landing.

Kort tid etter var fem personer døde.

Avstanden gjorde også at øyenvitnene ikke så detaljert hva som foregikk. Siden de eneste øyenvitnene var så langt unna, er det trolig kun de tekniske undersøkelsene som vil kunne forklare hva som skjedde.

Snuten først

Funn på ulykkesstedet tyder på at helikopteret har truffet bakken med stor kraft på skrå nedover, med fartøyets snute først.

- Indikasjonene er at kraften var rettet forover og nedover, sier Knut Halvorsen i Havarikommisjonen.

Dermed jobber inspektørene ikke etter en teori om at rotorbladene traff noe som fikk helikopteret ut av kontroll.

Hva som i stedet fikk helikopteret til å gå ned med nesen først, er fortsatt et mysterium.

Lang tid

I politiet bekrefter stedfortredende lensmann Øystein Torsnes at det kan bli vanskelig å finne den nøyaktige årsaken bak helikopterulykken.

- Det er ikke sikkert at vi vil få klarhet i hva som skjedde, sier Torsnes.

I så fall er det ikke første gang: I en lignende ulykke i 1999, også den i Hardanger, klarte verken Havarikommisjonen eller andre sakkyndige å påvise noen årsak til at motoren plutselig mistet effekt.

Politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand sier granskingen av vraket er «utfordrende», fordi alle delene er så utbrente.

- Foreløpig vet vi bare at det vil ta lang tid, sier Aarsand.

«Svarte bokser»

Havarikommisjonen har samlet inn instrumentdeler der det potensielt kan være lagret informasjon som hastighet og maskinytelser. Vanligvis er disse små «svarte boksene» best egnet til å gi indikasjoner, ifølge Ørnulf Lien i Havarikommisjonen.

I går ettermiddag kom helikopterlast på helikopterlast med rester av ulykkeshelikopteret til Airlifts base i Kinsarvik. Haleroret, et sete, noen dører og karmer, motordeler og ledninger.

Deretter ble restene kjørt til Kjeller, der de blir undersøkt. Det kan også bli aktuelt å sende hele eller deler av vraket til utlandet for ekspertanalyser.

Resten av helikopteret er oppbrent, etter en brann med svært høy temperatur.

Tar tid

Politiet i Hardanger vil vente på Havarikommisjonens rapport før de avslutter sin etterforskning, ifølge Torsnes.

Det kan ta lang tid: Havarikommisjonen har som målsetting å bruke ett år før de konkluderer. I virkeligheten bruker de ofte mer.

Heller ikke Airlift, som eide helikopteret, har noen formening om hva som kan ha forårsaket ulykken.

- Dette er uforståelig for oss. Vi er veldig opptatt av å finne ulykkesårsaken og å lære av det. Derfor stiller vi det vi har av ressurser og kunnskap på området til rådighet for Luftfartstilsynet og politiet, sier markedssjef Erlend Folstad i Airlift.

En funnet utenfor

Av de fem som var om bord i helikopteret, ble én funnet utenfor. Denne personen var i mindre grad forbrent enn de andre. Alle fem ble fraktet fra fjellet til Gades Institutt i Bergen mandag kveld. I går pågikk de rettsmedisinske undersøkelsene for fullt, og de fortsetter i dag.

Etter det BT forstår, er det knyttet usikkerhet blant politi og havariinspektører om nøyaktig hvordan personen havnet utenfor. Politiet har så langt ikke avhørt de fem i familien som så helikopteret krasje. Det skjer i nærmeste fremtid, etter at Havarikommisjonen har intervjuet vitnene. Intervjuene fortsetter i dag.

Ulykken skjedde mandag kveld. De fem i helikopteret var fire familiemedlemmer og pilot. De skulle opp på fjellet for å bygge hytte.