Det var fredag 20. juni 2008 at Hovedredningssentralen for Sør-Norge oppdaget at et fly fra stjørdalsselskapet Helitrans AS forsvant fra radarskjermene om lag 18 nautiske mil fra Bergens flyplass Flesland.

Styrten skjedde under oppflyving for en nyansatt styrmann i Helitrans. Tre personer døde i ulykken. Tirsdag ble Havarikommisjonens rapport om styrten offentliggjort, skriver adressa.no

Her kan du lese rapporten.

Styrtet 2000 meter ned i sjøen

Mye av opptreningen med flyet skjedde på Værnes. Dagen før ulykken ble imidlertid maskinen fløyet til Flesland hvor oppflyvingen skulle foregå. Under en av ferdighetsprøvene den 20. juni steilet flyet og man mistet kontrollen. Det styrtet i sjøen vest for Sotra. Ifølge rapporten fra Havarikommisjonen falt maskinen cirka 2000 meter i løpet av 37 sekunder før den traff vannet.

Jan Einarsen (60), Knut Brunborg (45) og Inge Marius Vågsberg (29) omkom. De ansatte i Helitrans ble samlet til en minnemarkering i etterkant av den tragiske ulykken.

— Det ble gjort mange avgjørelser ogvurderinger som ikke der og da var innlysende farlig, men som til slutt ble tilen ulykke. Blant annet om hvordan opplæringen skulle foregå, og om prøvenskulle gjennomføres i fly eller simulator, sier havariinspektør Tor Nørstegård i Statens Havarikommisjon forTransport.

Han mener nå Havarikommisjonen har fått et godt bilde av hva som skjedde i forkant av styrten. Der får både Luftfartstilsynet og Helitrans kritikk.

Adressa.no har vært i kontakt med Helitrans som har mottatt rapporten, men vil foreløpig ikke kommentere innholdet i den.

Helitrans får kritikk

Fartøyet fra Helitrans var modifisert og ifølge rapporten har det redusert flyets ytelser som kan ha hatt negativ innvirkning på hendelsesforløpet.

Havarikommisjonen skriver også at et viktig sikkerhetssystem ble koblet ut dagen før ulykkesflyvningen. Dagen før ble det også gjennomført en flyvning og ifølge rapporten var det bare tilfeldigheter som gjorde at det ikke allerede da skjedde en ulykke.

Været i området var skyete og det var sterk vind. Kommisjonen peker på at forholdene ikke var forsvarlige til å gjennomføre oppflygingen. Et av flyets sikkerhetssystemer ble også slått av. Dette fordi systemet ble aktivert av turbulens under en av ferdighetsprøvene som involverte sakteflyging. I håndboken for flytypen advares det spesifikt mot utkobling av dette sikkerhetssystemet. Systemet skal hindre at flyet steiler.

Havarikommisjonen kommenterer at flyveropplæringen hos Helitrans tidvis bar preg av prøving og feiling. Selskapet hadde i forkant av ulykken fått akutt behov for to nye styrmenn. På grunn av treg saksgang hos Luftfartstilsynet, forsøkte selskapet å få godkjenning til flygeropplæringen hos det svenske luftfartstilsynet. Uklarhetene både fra selskapet og Luftfartstilsynet gjorde at opplæringen av styrmannen foregikk uten koordinert planlegging og ledelse, skriver kommisjonen.

Må ha bedre kontroll

Resultatet av rapporten er to sikkerhetstilrådninger. Den ene tar for seg at det ikke i tilstrekkelig grad var avklart om opplæring og oppflygingen skjedde i henhold til bestemmelser for «single pilot» eller «multi crew». Her oppfordres Luftfartstilsynet til å avklare og informere bedre overfor flyselskapene.

Samtidig peker rapporten på at Luftfartstilsynet må gjennomgå hvordan flyveropplæringen skal foregå. Havarikommisjonen skriver at Luftfartstilsynet bør gjennomgå kontrollantvirksomheten sin.