— Styrmannen har fortalt oss at han sovnet på broen, forteller lensmannsførstebetjent Jarle Matre til bt.no.

Erklært ikke sjødyktig

Ved 11.00-tiden sørget høyvann for at skipet kom seg løs for egen maskin, og fortsatte ferden mot nærmeste havn, på Stord. Der ble det erklært ikke sjødyktig, og lasten måtte losses av.

"Stenfjell" har et mannskap om ni om bord.

— Situasjonen var ikke særlig dramatisk. Det var aldri nødvendig å evakuere mannskapet, forteller redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningsentralen i Sør-Norge til bt.no.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen like før klokken 5 i dag tidlig.

Lasteskipet eies av rederiet Tordenskjold Marine.

— Årsaken til grunnstøtingen er trolig menneskelig svikt. Om det er snakk om feilnavigering eller trøtthet, vet vi ikke ennå, sier Jaakko Isotalo, leder for rederiets kontor i Haugesund.

— Det har ikke vært alkohol inne i bildet. Kapteinen er promilletestet, legger han til.

Skipet var lastet med ferrosilisium. Den var på vei til Rotterdam i Nederland.

PÅ GRUNN: Lasteskipet havnet på grunn i det åpne farvannet etter at styrmannen sovnet.
FOTO: GIDSKE STARK