Den 39 år gamle filippinske sjøoffiseren er siktet etter straffelovens § 314, for å ha unnlatt å yte hjelp etter sammenstøtet mellom Odfjell-tankeren «Bow Eagle» og det franske fiskefartøyet «Cistude» i slutten av august. Fire fiskere omkom i kollisjonen. Norskregistrerte «Bow Eagle» fortsatte som om ingenting var hendt etter krasjet.

Førstestyrmannen ble utlevert til Norge og varetektsfengslet for fire uker siden. Påtalemyndigheten mener at det ikke lenger foreligger fare for bevisforspillelse, og ser derfor ikke behov for å kreve forlenget varetektsfengsling. Siktelsen blir opprettholdt, og Zape blir løslatt mot meldeplikt. Passet hans blir beslaglagt, og han må jevnlig melde seg for politiet.

— Førstestyrmannen er selvsagt tilfreds med å slippe ut fra fengselet, og han er innstilt på å bli i Norge til denne saken er strafferettslig avgjort, sier filippinerens forsvarer, advokat Jostein Alvheim.

Den øvre strafferammen for lovbruddet han er siktet for, er fengsel i seks år. Påtalemyndigheten håper å få gjort saken unna i løpet av høsten. Avhørene er stort sett foretatt, men foreløpig foreligger ikke innstillingen fra den sjøfartsinspektøren i Bergen. Han fulgte sjøforklaringen i Rotterdam, og skal vurdere det som skjedde. Sluttrapporten fra franske myndigheter er heller ikke klar.

Førstestyrmannen vil nå bli innlosjert av Odfjell-rederiet.

— Vi vil ta opp med ham hvordan vi kan gjøre oppholdet best mulig for ham, sier administrerende direktør Bjørn Sjaastad i Odfjell.

Det vil bli annet vurdert å hente styrmannens familie til Bergen for å besøke ham.