RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.no

Dette vil de Hansa-ansatte bli konfrontert med når søksmålene deres kommer opp for Arbeidsretten i Bergen de kommende ukene. Den første rettssaken starter mandag. Syv saker henlagt I slutten av januar i fjor sparket Hansa-ledelsen i alt åtte ansatte på dagen etter å ha avdekket det man hevdet var omfattende øltyverier fra bryggeriet på Kokstad. I fjor høst henla imidlertid politiet sakene mot syv av de åtte. Sistemann la alle kort på bordet og er nå siktet.De syv andre hevder de er uskyldige og har gått til søksmål mot Hansa Borg bryggerier for å få jobbene sine igjen. Mandag starter retten behandlingen av de to første søksmålene. De fem andre rettssakene følger på løpende bånd utover vinteren og våren. I alt er det avsatt to uker til den første rettssaken. Nye opplysninger Hansas advokat Bernt Jacob Pettersen hevder overfor Bergens Tidende at det er kommet frem nye opplysninger som styrker mistanken mot alle de åtte avskjedigede. Men han vil ikke gå i detalj om hva dette dreier seg om.— Vi vil føre vitner som kan gi nye opplysninger, som vi mener knytter dem til øltyveriene. Disse vitnene er ansatte ved bryggeriet. Hansa mener å ha en ganske god sak, legger Pettersen til. Hull i gjerdet Det var i slutten av januar i fjor åtte ansatte ved Hansa bryggeri på Kokstad ble innkalt til ledelsen og konfrontert med mistanken om at de stod bak omfattende øltyverier.I 1998 og 1999 oppdaget ledelsen flere ganger at det var klippet hull i gjerdet rundt bryggerianlegget på Kokstad i Fana. Vaktholdet ble skjerpet, og etter hvert oppdaget man flere tilfeller av at ferdig produsert øl på flasker ble plassert langs gjerder. Dermed ble mistanken om øltyverier vakt. Anga kollega I slutten av 1999 henvendte en ansatt seg til ledelsen og ga konkrete opplysninger som knyttet en navngitt kollega til både tyveri og ulovlig omsetning av øl.Dermed engasjerte Hansa det private etterforskningsbyrået Crifo, som observerte at en ansatt kjørte bort øl som ble hentet ved gjerdet til parkeringsplassen. Det ble også gjort flere liknende observasjoner som man antok dreide seg om øltyverier, fremgår det av en redegjørelse Hansa-ledelsen har sendt Bergens Tidende gjennom sin advokat. Enklere bevisbyrde Alle de åtte ble sparket på dagen. Da politiet henla anmeldelsene, valgte Hansa likevel å opprettholde avskjedigelsene.Ifølge Hansa-ledelsen påvirker ikke politiets henleggelse de arbeidsrettslige vurderingene som ligger til grunn av avskjedigelsene.Det er vesentlige forskjeller mellom strafferettslig bevisbyrde og de krav som stilles til saklighet i slike saker, hevder bedriftsledelsen.