Kompetansesenteret skal blant annet bygges ut med juridisk og finansiell ekspertise.

I mai i år søkte rederiets administrasjonsselskap Westfal-Larsen Management AS etter finansdirektør, advokat og controller. Nå kan skipsreder Rolf Westfal-Larsen fortelle at Erik Gundersen Papp er ansatt som finansdirektør, Bente Voraa som advokat og Egil Krukhaug som controller.

Westfal-Larsen Gruppen er inne i en sterk ekspansjon. Rederigruppen omfatter en flåte på 24 tørrlastskip, fem produkt/kjemikalietankskip og en LPG (gasstanker). Dessuten har rederiet i ordre fire tørrlastskip og seks produkt/kjemikalietankskip.

Totalbalansen i de norske selskapene ligger på 1,7 milliarder kroner, mens singaporerederiet Masterbulk Pte. Ltd. som eier 50 prosent av befraktnings— og operasjonsselskapet Star Shipping AS, har en balanse på 3,8 milliarder kroner.

Masterbulk eier 22 av de 24 tørrbulkskipene.

Rederiet betegner lønnsomheten i virksomheten som god.

Administrasjonen som nå styrkes er lagt til Westfal-Larsen Management AS, og utbygges til det rederiledelsen kaller et ressurssenter når det gjelder administrasjon, regnskap, befraktning, operasjon, teknisk drift og nybyggingsaktivitet. Virksomheten i Masterbulk Pte Ltd har eget styre og ledelse i Singapore.

Virksomheten i hele gruppen drives fra kontorer i Bergen, Singapore og Manila. I tillegg til shipping har selskapene aktiviteter innen handel, eiendom og finansforvaltning.