Etappen mellom kraftstasjonene Hove og Refsdal blir barnehagen for 60.000 lakseyngel i juni, skriver Sogn Avis.

— Vi prøver å kopiere villaksens gytebiologi. Det sier forsker Bjørn Barlaup ved Universitet i Bergen til Sogn Avis.

Knepet er prøvde med stort hell i flere norske vassdrag. Utsiktene er svært lovende i Vikja; liten vannføring i et elveløp med rikt innslag av grov stein. Og ikke minst, yngelen skal ikke konkurrere med yngelen i den lakseførende etappen av Vikja, skriver Sogn Avis.

Eggene er tilsatt et fargestoff som gjør det mulig å identifisere laksen senere i livet, skriver avisen.