— Det er lettere å spørre lærerne via pc-en. Vi får raskere svar og blir mer engasjerte, sier Stian Sylta, student på andre året ved NLAs lærerhøyskole i Åsane.

Stian kommer med pc-en under armen og logger seg inn på It's learning. Han må inn for å undersøke om det skjer noe, om nye debatter er på gang eller om det er andre ting som det er viktig å få med seg. Skal han levere en oppgave fredag, har hans sans for at han kan vente til klokken 23.59 og likevel innfri kravet.

Mange fordeler

Alle høyskolens studenter, også nettstudenter og øvingslærere, har tilgang til It's learning. Her legger skolen ut all nødvendig informasjon og har kuttet ut oppslagstavle og brev. Nå skjer all kontakten via dataverktøyet. Systemet er åpent innad, men lukket utad. Dermed blir det heller ikke så lett infisert av virus.

— Daglig er 75 prosent av studentene innom. Det er jeg godt fornøyd med. I dag kan verken vi eller studentene være verktøyet foruten, opplyser Svenning Bjørke, systemansvarlig ved lærerhøyskolen i Åsane.

Fordelene han fremhever er at skolen har fått både et informasjonssystem og et arkivsystem. Studentene kan lagre alle forelesningsnotater, oppgaver og tilbakemeldinger og trenger ikke hauger med løse ark. Kunnskap deles på en mer effektiv og interaktiv måte. Og studentene kan lettere kommentere hverandres besvarelser.

Erstatter ikke kontakten

— Nå kan vi se foreleserens notater på forhånd og trenger ikke gå på forelesningen hvis vi ikke har lyst, sier andreårsstudent Karis Rasmussen, men understreker at timer ved datamaskinen aldri kan erstatte forelesningene.

Ikke alt er perfekt på It's learning. Noen sukker over at de må innom PC-en så ofte. Det nytter ikke lenger for ivrige lærere å tillyse en forelesning dagen etter. Han må melde fra minst en uke i forveien og informere nøyaktig om hvor studentene skal møte. Studentene ønsker seg bedre design på plattformen og linker til andre læringsressurser. Akkurat nå bruker studentene nettverktøyet til å planlegge juleball.

Svenning Bjørke opplyser at det er krevende å fylle den nye læringsplattformen med innhold. Studentene skal ut i skolen og møte levende mennesker. Da er det viktigst at de er sosiale, kan engasjere og vet litt om hvordan de utvikler mennesker. Datamaskinen er bare et hjelpemiddel og aldri selve livet.