— Aldri har bemanninga ved lensmannskontoret vore så god som no, seier lensmann Bjørn Lavik til Bømlo-Nytt og ønskjer den nye trioen Bent Larsen, Kim Skogland Pedersen og Robin Johnsen velkomen.