PIA IBSEN

Det var styrene i Aktive Studenters Forening, Studentersamfunnet og Bergen Realistforening som sto bak opprøret. President i sistnevnte, Eva Nordskog kom med flengende kritikk av måten Kvarterstyret hadde skjøttet sine oppgaver.— Med 13 millioner i omsetning hvert år må vi forvente en viss profesjonalitet. Kvarterstyret har nedprioritert kulturen, og skjøvet bort brukerorganisasjonene.Kritikk gikk også på at styret ikke svarte på henvendelser, og dermed gjorde det vanskelig å få avviklet kulturarrangementer. Styret ved Det Akademiske Kvarter består av syv personer.To av disse har bare sittet i noen måneder, så mistillitsforslaget gjelder ikke dem. Ved opptelling stemte 98 for å kaste styret, 103 stemte mot og 8 stemte blank. Så med knappest mulig margin ble Kvarterstyret sittende.