I et vedtak styret gjorde i kveld heter det at: «Styret beklager at styreleder ikke har lagt frem for styret sine planer om reise til den internasjonale filmfestivalen på Cuba.»

Styret slår fast at styret i Bergen Kino ikke skal være representert ved denne festivalen. Styret understreker også at fremtidige reiser for styrets medlemmer til konferanser, kongresser eller filmfestivaler alltid skal behandles av styret.

Bakgrunnen for styrets kritikk av Tystad er at han bestemte seg for å reise til Cuba på Bergen Kinos regning. Dette til tross for at styret tidligere har vedtatt reiseforbud på grunn av Bergen Kinos vanskelige økonomi. Etter at Tystad fikk kritikk har han gjort det klart at han vil dekke reisen til Cuba selv.