I går avgjorde et enstemmig AMU (Arbeidsmiljøutvalget) i Psykiatrisk divisjon at Blåbærlia skal løftes opp på styrenivå i Helse Bergen.

Det skjer på neste styremøte 25. september, når økonomien i helseforetaket skal diskuteres.

— Dette er en vanskelig sak. Derfor ønsker vi å løfte den endelige beslutningen til styrenivå, sier hovedverneombud Frank Mo i Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

Det betyr at Psykiatrisk divisjon skal legge frem det som omtales som «omstrukturering» ved Blåbærlia.

— Dersom det blir et vedtak om nedlegging, forutsetter vi at det kommer fra styret, sier Mo.

Ingen ansatterepresentanter i AMU ønsker nedleggelse. De mener dessuten at prosessen ikke har vært godt nok fundert faglig.

— Våre hovedinnvendinger er at dette skjer for fort og brutalt. En fornuftig driftsendring vil ta ett års tid, for å dra med seg de gode, faglige elementene. Slik blir det en vekstprosess, ikke en destruktiv prosess, sier Mo.

— Nå blir folk skremt vekk fra å jobbe på en arbeidsplass som kan strykes med et pennestrøk.

Oppstart av samtaler med ansatte ved den nedleggingstruede avdelingen blir utsatt i påvente av styremøtet.