TOR OLAV MØRSETH

Det sier styreleder Anne Gine Hestetun. Hun varsler nå et ekstraordinært styremøte i Bergen Kunstmuseum mandag.

— Vi tar kritikken som kommer frem alvorlig. Som styreleder burde jeg vært varslet om dette tidligere. Direktøren burde tatt dette opp i styret, sier Hestetun.

- Ingen kontroll

Hestetun ble først kjent med kritikken lørdag.

Da skrev Bergens Tidende at Bergen Kunstmuseum og Bergen kommune ikke har oversikt over kunst som er utlånt til offentlige kontor og utsmykningskunst i offentlige bygg.

Bergen kommune eier kunst for om lag 1,5 milliarder kroner. Deler av dette er trolig på avveie.

I rapporten fra Kommunerevisjonen heter det:

n Bergen Kunstmuseum har ikke gode nok rutiner og følger ikke opp eksisterende rutiner for utlånt kunst. Museet har ikke oversikt over verk på utlån.

n Det finnes ingen rutiner for kunst kjøpt inn til utsmykning av offentlige bygg. Ingen har oversikt over hvor mange verk som finnes, hvor de er eller hva de er verdt.

- Må rydde opp

Både Kommunerevisjonen og direktør for Bergen Kunstmuseum, Audun Eckhoff, sier bilder kan ha gått tapt.

— Jeg har bedt om at rapporten blir sendt til medlemmene av styret mandag. Jeg har diskutert dette med direktøren i dag, og vi setter det på kontoen for læring, sier Hestetun.

Hun sier styret først vil sette seg grundig inn i rapporten. Deretter vil medlemmene finne frem til nødvendige tiltak de vil foreslå for eieren, Bergen kommune.

— Det som er klart, er at vi må til bunns i dette. På den ene side er det ønskelig å vise frem så mye som mulig av kunsten. Men vi må rydde opp i dette.