Da BT kontaktet Henning Warloe sent i går kveld, var Høyre-byråden ytterst lite meddelsom. Han eneste svar var et "ingen kommentar".

Det er ukjent hvem som blir ny styreleder etter Geir Kjell Andersland (V), men ventelig går vervet til en annen fra samme parti. Klart er det imidlertid at inn i det nye styret kommer gruppelederne for Ap, FrP og Høyre — Terje Ohnstad, Gunnar Bakke og Hilde Onarheim. Sistnevnte er varamedlem for Tor Teige og har møtt den siste tiden i Teiges sykefravær. Turid Giertsen (H) kan bli sittende, siden hun er oppnevnt av fylkeskommunen og ikke kan kastes av byrådet.

Begrunnelsen for denne hurtige utskiftningen skal være et ønske om å skape ro i rekkene. Det vil i dette tilfellet si å tilfredsstille de ansatte på Troldhaugen, som har gått knallhardt ut mot styret og erklært permittert direktør Erling Dahl jr. sin fulle støtte.

BT er kjent med at to ansatte har nektet å skrive under på et krav om at styret må gå, ellers skal både Warloe, Andersland og kulturdirektør Bjørn Holmvik ha hatt samtaler med staben ved komponisthjemmet.

I ettermiddag skal komité for finans, kultur og næring behandle den såkalte troldhaugsaken. Komiteen ledes av Terje Ohnstad, som nå plutselig sitter i Troldhaugens styre. På møtet skal man ta stilling til et notat fra byråd Warloe, hvor han øver tilstrekkelig selvkritikk til at saken kan "taes til orientering". Det vil si at den ikke går videre til bystyret.

I går kveld var det umulig å få de involverte i tale. Men det sies at initiativet kommer fra Høyre, for å lette presset på Warloe.