TORSTEIN STANGENES I fjor fikk Bergen kommune et underskudd på 500 millioner kroner, etter å ha budsjettert med balanse.

Også for i år ble det budsjettert med balanse. Men selv med et nytt byråd blir det underskudd i hundremillionerkronersklassen.

Ifølge byrådet ligger underskuddet an til å bli 91,1 millioner kroner. Men driftsunderskuddet blir i virkeligheten 60 millioner kroner større. Byrådet foreslår nemlig å ta halvparten av de 120 millioner kronene bystyret har satt av til å redusere vann— og avløpsgebyrene og i stedet bruke de til å redusere underskuddet.

Uten disse 60 millionene ville underskuddet ligget an til å bli på 151,1 million kroner.

Og som om ikke det var nok, gjør en ny ordning med momsrefusjon at kommunen ligger an til å få 100 millioner kroner mindre fra staten enn forutsatt ved begynnelsen av året. Dette er midler som finansbyråd Henning Warloe (H) forutsetter at Bergen vil få fra staten.

Det er først og fremst manglende skatteinngang som er årsaken til underskuddet. Selv om skatteinngangen i Bergen er ganske god, gjør skatteutjevningen at Bergen blir rammet av at mange andre kommuner ligger an til en lav skattevekst.

I tillegg har det vært gitt langt mer sosialhjelp enn det byrådet budsjetterte før jul i fjor.