— Mine klienter vil ikke ha kraftlinjen. og i alle fall ikke i den traseen som er valgt. Dette inngår i den bevegelsen som har som mål å stoppe kraftlinjen, sier grunneiernes advokat, Dag Steinfeld.

Da Statnett i går offentliggjorde byggestart for kraftlinjen fra Møldalen i Kvam til Samnanger den 18. oktober, redegjorde de også for de problemene som gjenstår å løse.

Vil bruke namsmannen

Statnetts advokat, Kristin Bjella, opplyste at to grunneiere i to berørte fjellsameier, ikke aksepterer grunnlaget for ekspropriasjon.

Grunneierne bestrider lovligheten av kraftlinjevedtaket.

— De vil motsette seg at Statnett får tilgang til sameiets områder, sier Bjella.

— Blir det nødvendig, vil Statnett be om bistand fra namsmannen, sier Bjella.

Dag Steinfeld sier at namsmannen vil måtte gå inn i saken, men at sakens kompleksitet må få som konsekvens at namsmannen stopper byggingen i de omstridte områdene, inntil saken er avgjort i rettssystemet.

Regner med arbeidsstopp

— Vi regner med at namsmannen vil gi oppsettende virkning for arbeidet på de eiendommer jeg representerer, og at vi videre får en rask behandling i rettssystemet, sier Steinfeld.

Partene regner med at namsmannens avgjørelse uansett vil bli anket videre i rettssystemet.

Det ligger an til en brutal rettslig kamp når advokatene til grunneiere, berørte kommuner og Den Norske Turistforening ventelig utfordrer statens representanter i rettssalen.

Advokat Dag Steinfeld mener myndighetene ikke har fattet et lovlig vedtak, ved at NVE har avgjort konsesjonssaken i førsteinstans. Steinfeld mener at loven forutsetter at Olje- og energidepartementet er førsteinstans i saker av stor prinsipiell betydning med «betydelig motstridende samfunnsinteresser».

To ugyldige vedtak

OED mener forvaltningen har fattet et gyldig vedtak, mens Steinfeld mener det er OED og statsråden som skulle ha fattet vedtaket. Da ville Kongen i statsråd vært endelig ankeinstans.

Samme forhold gjelder ekspropriasjonstillatelsen NVE har gitt Statnett.

Steinfeld konkluderer med at det ikke foreligger gyldige vedtak, verken i konsesjonssaken etter energiloven eller i ekspropriasjonssaken etter oreigningslova.

  • Se panorama: Her kommer de nye mastene Da OED 2. juli stadfestet NVEs konsesjon til Statnett, sørget de samtidig for å legge inn forutsetninger for at prosjektet skal kunne gjennomføres så raskt som mulig.

Det angår grunneiernes rettigheter langs den valget traseen, i første omgang 23 berørte eiendommer langs den ti kilometer lange traseen fra Møldalen til Samnanger.

Statnett-advokat Kristin Bjella sier at OED har gitt Statnett «tilgang til eiendommene før det er avholdt skjønn».

Det betyr at Statnett kan sette i gang arbeidene før erstatningssakene er avgjort.

— Statnett ønsker frivillige avtaler med grunneierne om oppgjøret, understreker Bjella som legger til at forhandlingene om dette er i gang. Statnett vil ikke si noe om størrelsen på de erstatningene grunneierne kan vente seg.

Si din mening om Hardanger-mastene i kommentarfeltet.