Kragseths styrepost forsvinner ikke i den ryddesjauen som byrådet nå forbereder. BKK tjener penger — gode penger - så mye penger at kommunen i år kan hente ut et utbytte på nærmere 100 millioner kroner. I høst kom et beleilig ekstrautbytte, men Kragseth avviser at han har utstyrt byrådet med et ekstra sugerør inn i BKKs pengebinge.

— Utbytte til eierne gis etter det som er forsvarlig for selskapets videre drift, slår han fast.

BKK har en verdi på 12 milliarder kroner, og er et de største selskapene på Vestlandet. Bergen kommune eier 37,75 prosent av aksjene, og de 17 eierkommunene på Vestlandet har aksjemajoritet. Statkraft med hovedkontor i Oslo eier 49,9 prosent av aksjene.

I henhold til vedtektene skal styreleder plukkes ut av de 17 eierkommunene. Nå har Bergen den posisjonen.

— Det gir god kontakt mellom styreleder og den største kommunale eieren. Det viktigste er imidlertid at Bergen kommune har 37,75 prosent av aksjene og dermed negativ kontroll på generalforsamlingen.

Kragseth er opptatt av at Bergen kommune beholder sin sterke eierposisjon og at kommunene på Vestlandet har aksjemajoritet.

— Det er av positiv betydning å ha en sterk lokal kapitalbase. Vi behøver ikke bare ha filialer av virksomheter med hovedkontor i Oslo.

Det kanskje viktigste styrevervet for Bergen kommune er også det best betalte. Den tidligere Ap-politikeren Kragseth får 125.000 kroner året i styrehonorar. Han er styreleder for Grieghallen, og nestleder i styret for Festspillene. Det er ingen ulempe med politisk erfaring når man representerer kommunen.

— Den erfaring og det brede kontaktnett jeg fikk som politiker er nyttig i min rolle som styreleder. Jeg har sammen med resten av styret stor innflytelse på selskapets utvikling.