15.000 norske elever mangler plass i den videregående skolen fra høsten av, selv om alle har krav på plass. Hordaland er det fylket i landet der flest søkere står uten plass. 1følge tall fra inntakskontoret har 1685 hordalendinger ikke fått plass ennå. Av disse er 875 under 22 år.

— Vi har flest søkere i landet som mangler tilbud om studieplass, men det skyldes at Hordaland også har klart flest elever, sier leder av inntakskontoret i Hordaland, Nils Skavhellen.

I går gikk fristen ut for å godta studieplassen man er blitt tildelt ved førsteinntaket, og inntakskontoret ble tradisjonen tro nedringt av elever som i siste liten sa ja til plassen.

Mindre valgmuligheter

— Totalt er det 300 færre uten studieplass i år sammenliknet med i fjor. Spesielt blant de unge søkerne er det flere som har fått studieplass i år, sier Skavhellen.

Han forklarer nedgangen med at det er opprettet noe flere studieplasser og at inntakskontoret har lagt seg på en tøffere geografisk linje i år.

— Vi har strammet inn mulighetene for å velge seg bort fra sin egen bydel. Utgangspunktet er for eksempel at en person fra Åsane nå skal holde seg i Åsane, sier Skavhellen.

Sparer millioner

Hvorfor har dere begrenset elevenes valgmulighet ytterligere i år?

— Fødselskullene blir stadig større, og det blir trangere om plassen. Vi må utnytte skoleplassene mer effektivt og denne nye måten å legge kabalen på, har antakeligvis spart oss for et sted mellom 10 og 15 millioner kroner. Alternativet til denne modellen er å opprette flere skoleklasser, og det er dyrt, sier Skavhellen.

Alle skal få tilbud

Det er fremdeles 630 ledige skoleplasser i Hordaland. De fleste finner vi på allmennfaglig studieretning. Dette betyr at rundt tusen søkere ikke kan få studieplass med dagens antall skoleplasser.

— Vi skal klare å finne et tilbud til alle sammen. Men noen må godta at de får et tilbud de ikke ønsker. Vi er innstilte på at noen kommer til å takke nei til plassene, sier Skavhellen.

— Dette er rett og slett en skandale. Til tross for at vi har advart om dette i mange år, har politikerne fortsatt å kutte i tilbudet, sier Sigve Indregard, leder av Elevorganisasjonen om de mange norske elevene som står uten skoleplass.

Media ettertraktet

Inntakskontoret i Hordaland oppfordrer dem uten skoleplass til å ta kontakt. 300-400 uten skolepult å gå til fra høsten, har allerede benyttet seg av tilbudet.

— Enkelte av dem anbefales å ta andre kurs enn de hadde tenkt, sier Skavhellen.

For de mest uheldige er det loddtrekning som avgjør om de får studieplass eller ikke. Hvert år hender det at flere søkere står helt likt og da er det bare flaksen som avgjør hvem som kommer inn på hvilken skole.

Det er størst konkurranse om å komme inn på de nyeste linjene. Media og kommunikasjon er sammen med musikk, dans og drama de mest ettertraktede studieretningene i Bergen. Her må karakterboken være fylt opp av femmere for at en plass skal være innen rekkevidde.

Sms-trøbbel

I år brukte elevene i Hordaland for første gang internett da de søkte om skoleplass. Denne ordningen har vært en suksess, færre elever har endt opp på feil studie som følge av å ha fylt ut søknadsskjemaet galt. Prøveordningen i Rogaland, Telemark og Akershus der elevene fikk svar på søknadene via e-post eller tekstmelding, har derimot vært preget av mye forvirring. I Hordaland har fortsatt vanlig postgang sørget for å bringe håpefulle elever svaret på hvilken skole de har endt opp på.